Obavijest o zatvaranju javnog poziva Siguran start

Spread the love
Rental Travel

U vezi Javnog poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla namjenjenih za podršku razvoja poduzetništva na području grada Tuzla za 2017. Godinu – Program: „Siguran start“, koji je dana 15.05.2017. godine objavljen na službenoj web stranici Grada Tuzla, www.tuzla.ba., obavještavamo sve zainteresovane podnosioce zahtjeva da je istekao rok za dostavljanje prijava po ovom Javnom pozivu, te se isti smatra zatvorenim sa danom 04.07.2017. godine.

Reha Centar

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara