Obavijest o načinu podnošenja prijava na Javni poziv Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za dodjelu sredstava energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima

Menprom

U vezi sa Javnim pozivom  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za dodjelu sredstava energetski siromašnim domaćinstvima/kućanstvima (Podrška Europske unije Bosni i Hercegovini u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog utjecaja energetske krize), obavještavaju se ztainteresovani da se Javni poziv, zajedno s pripadajućim Prijavnim obracem, može u elektronskom obliku preuzeti na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba), kao i na službenoj web stranici Grada Tuzle (www.grad.tuzla.ba), na sljedećim linkovima:

Reha Centar

Prijavni obrasci se mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga  (Šalter sala) Grada Tuzle, JU Centar za socijalni rad, te od od srijede, 25.10. i u prostorijama mjesnih zajednica.

U sljedećim matičnim uredima se, pored preuzimanja prijavnog obrasca, može ovjeriti izjava o broju članova domaćinstva (kućna lista) i druga potrebna dokumentacija:

Matični ured Kiseljak: 24.10., 31.10. i 07.11.2023. Od 08:00 do 16:00h

Matični ured Lipnica: 26.10. i 09.11.2023. Od 08:00 do 16:00h

Matični ured Mramor: 24.10., 31.10. i 07.11.2023. Od 08:00 do 16:00h

Matični ured Dragunja: 02.11.2023. Od 08:00 do 16:00h

Matični ured Gornja Tuzla: 23.10., 25.10., 30.10., 01.11., 06.11. i 08.11.2023. Od 08:00 do 16:00

Prijave na Javni poziv se primaju u periodu od 23.10. 2023.godine, zaključno sa 10.11.2023.

Sve informacije vezane za Javni poziv građani mogu dobiti u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštite na brojeve: 035 307 414; 307 415; 307 317; 307 327; 307 304; 307 391.

Podsjećamo, pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeće kategorije domaćinstava/kućanstava:

  1. a) Domaćinstva/kućanstva u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne odrasle osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje, nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u 12. mjesecu 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite.
  2. b) Domaćinstva/kućanstva u kojima žive djeca koja su, zaključno s 31.05.2023. godine, ostvarila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 52/22).
  3. c) Domaćinstva/kućanstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju/mirovinu po propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa zajamčene penzije/mirovine za 12. mjesec 2022. godine, koja je  prema podacima Federalnog zavoda za PIO/MIO iznosila 531,86 KM[1], pod uvjetom da nisu korisnici razmjerne penzije/mirovine s inozemstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva/kućanstva tokom 2022. godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa.
  4. d) Domaćinstva/kućanstva u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem koji u tom razdoblju nije ostvarivao prihode koji se oporezuju po propisima o porezu na dohodak ili nije ostvarivao primanja po osnovu radnog odnosa u iznosu višem od iznosa najniže plaće u Federaciji u 2022. godini (543,00 KM).

Prilikom prijave na ovaj Javni poziv potrebno je da svi podnositelji prijave prilože sljedeću dokumentaciju:

  1. Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac koji je sastavni dio ovoga Javnog poziva. Prijavni obrazac se u elektronskoj formi može preuzeti s web stranice Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba) u rubrici pod nazivom “Javni konkursi”), na službenoj web stranici Grada Tuzle (link: Prijavni obrazac) ili u printanoj formi u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u Gradskoj upravi Tuzle, odnosno u uredima mjesnih zajednica na području grada Tuzle.
  2. CIPS-ove prijavnice za sve članove zajedničkog domaćinstva/kućanstva iz kojih će se moći utvrditi činjenice u pogledu državljanstva i prebivališta.
  3. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva/kućanstva (kućna lista) koja treba biti ovjerena od strane općinskog ili gradskog organa uprave.
  4. Dokaz o otvorenom bankovnom računu iz kojega se vidi vlasništvo nad računom kao i broj računa (kopija).

Pored navedene dokumentacije, podnositelji prijave iz kategorije domaćinstava/kućanstava u kojima su tokom prethodne kalendarske godine jedno ili više maloljetne djece, uslijed smrti ili nepoznatog identiteta drugog roditelja, živjeli sa samo jednim roditeljem trebaju priložiti i dokaz o ovim činjenicama (smrtni list drugog roditelja ili rodni list djeteta u kojemu je upisana činjenica nepoznatog identiteta drugog roditelja).

Sva navedena dokumentacija treba biti ne starija od šest mjeseci u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Visina pomoći koja se može ostvariti po domaćinstvu, po ovom Javnom pozivu,  iznosi do 300,00 KM za kategoriju c), odnosno do 600,00 KM za kategorije a), b) i d).

Grad Tuzla- Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu

[1] Podatak preuzet sa službene web stranice Federalnog zavoda PIO/MIO (https://www.fzmiopio.ba/penzije-za-decembar-5-januara-2/)  

aktuelno.ba

Komentari

Komentara