Obavezan predškolskI odgoj tema sastanka predstavnika predškolskih ustanova i Vlade TK

Spread the love
Rental Travel

Realizacija obaveznog programa predškolskog odgoja bila je tema danas održanog sastanka predstavnika predškolskih ustanova i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Vlade Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Posebna pažnja na sastanku je posvećena predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju Tuzlanskog kantona. Direktori predškolskih ustanova su istakli zainteresiranost i potrebu da se Zakon dopuni u narednom periodu, ali i zatražili da se ustavnove i njihovi osnivači, tj. općine i Grad Tuzla uključe u izradu tih izmjena i dopuna.

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsada Begović i savjetnik premijera Zudin Mahmutović su informisali direktore da će Vlada iznaći najbolje rješenje kako uključiti sve zainteresirane strane u kreiranje izmjena i dopuna Zakona, jer je konačni cilj izraditi što bolji zakonski okvir koji će otkloniti veći broj uočenih nedostataka i stvoriti podlogu za jačanje i razvoj predškolskog odgoja na području našeg kantona.

Svi pristuni su se složili da je program obaveznog predškolskog odgoja izuzetno koristan, a prije svega jer je omogućio predškolski odgoj i obrazovanje svim građanima i djeci, posebno s aspekta udaljenosti mjesta življenja od centara općina, gdje se inače nalaze ustanove predškolskog odgoja.

„Radi se o pravednijoj distribuciji predškolskog odgoja, kao društvenog dobra i prilici koja je pružena svim građanima u Kantonu“, rekao je direktor predškolske ustanove iz Gradačca Hajrudin Mehanović.

Također danas je bilo govora i o poteškoćama u finansijskom poslovanju, s kojim se susreću ove ustanove, te je zaključeno da se direktori kod svojih osnivača moraju izboriti za kvalitetnije mjesto i podršku, a u čemu će im Vlada Tuzlanskog kantona dati svoju podršku.

Osim ministrice Begović i savjetnika Mahmutovića, današnjem sastanku su prisustvovali direktori predškolskih ustnova iz Tuzle, Banovića i Gradačca, Alma Halilović, Ibrahim Rizvić i Hajrudin Mehanović, te stručni savjetnik za predškolski odgoj u Predagoškom zavodu TK Ramiz Nurkić.

Odjeljenje za informisanje Vlade TK

aktuelno.ba

Komentari

Komentara