Nova kadrovska rješenja Vlade Tuzlanskog kantona

Menprom

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Upravni odbora Javne ustanove “Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona” do konačnog imenovanja Upravnog odbora, a najduže tri mjeseca, u sastavu Jusuf Omerović, predsjednik, i Mirza Memić i Maida Hajdarević, članovi. Također, Vlada je imenovala punomoćnike koji, u ime  osnivača, vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“. Predsjednik Skuopštine je Hazim Nukić, a članovi su Selma Jaganjac i Esad Mušanović.

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Zaključak kojim podržava prijedlog      Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015 – 2018. godina, koju je usvojila  Vlada Fedracije Bosne i Hercegovine, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona da stav podrške Reformskoj agendi može potpisivati kod nadležnih organa i institucija gdje to od  njega bude traženo.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara