Nova kadrovska rješenja odlazeće Vlade TK

Rental Travel

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za privremeni Nadzorni odbor JP „Šume Tuzlanskog kantona“ D.D. Kladanj u ime državnog kapitala, do imenovanja novog Nadzornog odbora u skladu sa zakonom, a najduže do 90 dana u sastavu Senid Gogić, dipl.oec., Alen Taletović, dipl.pravnik, Džihad Kovačević, prof.odbrane i sigurnosti i Mirela Buševac, dipl.pravnik.

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Rješenje o imenovanju Suade Selimović za člana privremenog Upravnog odbora Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže tri mjeseca, u ime Vlade Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara