Naučna konferencija „Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija“

Spread the love
Menprom

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli 7. aprila 2017.  godine održat će se međunarodna naučna konferencija na temu „Savremeni izazovi i perspektive društvenih i humanističkih studija“.  Za konferenciju je prijavljeno naučnih i stručnih 140 radova od preko 170 autora širokog spektra disciplina društvenih i humanističkih nauka iz Bosne i Herecegovine i svih država prostora bivše Jugoslavije. Po broju prijavljenih radova to je najveća ikada na Univerzitetu u Tuzli održana naučna konferencija, što svjedoči da, uprkos nepovoljnim društvenim okolnostima, interes za istraživački rad na polju humanistike i društvenih nauka postoji.

Reha Centar

Konferencija ima za cilj prezentaciju dostignuća iz područja društvenih i humanističkih studija, međusobnu razmjenu znanja, iskustava i ideja, intenziviranje saradnje između institucija i organizacija, te nalaženje zajedničkih rješenja za probleme sa kojima se susreće savremeno društvo. Program konferencije nudi mogućnost promocije, razmjene znanja, ideja i iskustava iz savremene problematike društvenih i humanističkih studija, diskusiju u vezi sa važnim pitanjima, kao i sticanje novih saznanja. Konferencija predstavlja priliku naučnicima i istraživačima da prezenutuju najnovije radove i rezultate svojih istraživanja,

Otvaranje konferencjie predviđeno je za 9:30 sati kada slijede pozdravni govori rektora Univerziteta u Tuzli, premijera Vlade Tuzlanskog kantona, ministra obrazovanja, nauke kulture i sporta, dekanice Filozofskog fakulteta u Tuzli, te članova organizacionog i programskog odbora manifestacije Dani Filozofskog fakulteta.

Nakon obraćanja pozivna predavanja održat će profesor dr. Željko Kaluđerović sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, profesor dr. Srebren Dizdar sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i profesor dr. Mirsad Kunić sa Filozofskog fakulteta u Tuzli.

Nakon plenarnog dijela, učesnici će nastaviti sa radom u deset sesija koje su formirane prema naučnim oblastima: filozofija, sociologija i politologija, socijalni rad, socijalna politika, komunikologija, mediologija, historija, psihologija, pedagogija, didaktika i metodika, književnost i lingvistika.

U okviru Dana Filozofskog fakulteta održan niz aktivnosti

Manifestacija Dani Filozofskog fakulteta u Tuzli počela je 28. februara, a međunarodna naučna konferencija posljednji je i centralni događaj manifestacije, a biće održane brojne radionice, predstavljanja naučnog i stručnog stvaralaštva odsjeka Filozofskog fakulteta, izložbe i promocije knjiga itd.

Samoj konferenciji prethode Dani otvorenih vrata Filozofskog fakulteta u Tuzli. Ovaj događaj održat će se 5. aprila s početkom u 11 sati. Istog dana u 19 sati održat će se i prijateljska utakmica umalom  nogometu između studenata i uposlenika Filozofskog fakulteta.

Studentska konferencija „Unapređenje uslova studiranja – potrebe, mogućnosti i izazovi“, održat će se 6. aprila s početkom u 10 sati, a istog dana u 18 sati bit će promoviran i prvi broj časopisa DHS – Društvene i humanističke studije Filozofskog fakulteta u Tuzli.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara