Nastavak projekata energetske efikasnosti

Rental Travel

Delegacija Vlade Tuzlanskog kantoan susrela se danas sa delegacijom Fonda za zaštitu okoliša, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ). Tema razgovora bila je implementacija budućih projekata energetske efikasnosti. Ovom prilikom kao fokusna tačka ispred Tuzlanskog kantona za buduće kontakte određeno je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i ministar Hasan Fehratović.

Reha Centar

Također dogovoreno je da se u tri radne grupe Kantonale platforme sa područja Tuzlanskog kantona imenuju barem po jedan član. Radi se o Radnoj grupi za razvoj predložaka kantonalnih programa i akcionih planova energetske efikasnosti, Radnoj grupi za uspostavljanje energijskog menadžmenta – sistem upravljanja energijskom efikasnošću unutar kantona i Radnoj grupi za Budžetsko planiranje za projekte energijske efikasnosti.

Dogovoreno je da se s ciljem pripreme za realizaciju narednih projekata na području našeg kantona napravi jedinstven Registar javnih ustanova i javnih zdravstvenih ustanova koje bi mogle biti subjekti na kojima će se implementirati projekti energijske efikasnosti.

Na sastanku je istaknuto da je Tuzlanski kanton, u poređenju sa drugim kantonima, daleko najdalje odmakao u saradnji sa UNDP-om po ovom pitanju.

S druge strane premijer i članovi delegacije Vlade Tuzlanskog kantona su ovom prilikom, na osnovu informacija koje pristižu od općinskih i gradskih predstavnika, direktoru Fonda Safetu Harbinji izrazili  primjedbu za neravnopravnu raspodjelu sredstava Fonda. Prije svega zamjerka se odnosi na činjenicu da se prilikom raspodjele sredstava ne vodi dovoljno računa o broju stanovnika na području kantona, broju industrijskih objekata koji su zagađivači okoline te proizvodnje i potrošnje enegrije na području kantona, a po osnovu čega je Tuzlanski kanton zapostavljen.

Delegaciju Vlade osim premijera Bege Gutića činili su ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović, ministar finansija Jakub Suljkanović, ministar zdravstva Elvis Bektić i ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Izet Jagodić. S druge strane sastanku je osim direktora Jagodića prisustvovala i predstavnica Fonda Jasmina Kafedžić, te predstavnici UNDP-a i GIZ-a Sanjin Avdić i Esad Smajlović.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara