Najnoviji izvještaj o stanju u općinama TK

Spread the love
Rental Travel

Veliki broj stambenih objekata kao i ljudskih života na području Tuzlanskog kantona je ugrožen. 

Reha Centar

 

Općina Tuzla

U naselju Badre došlo do aktiviranja velikog klizišta koje je ugrozilo 40 stambenih objekata na ovom prostoru. U naselju Mandići aktiviralo se klizište koje ugrožava jedan stambeni objekat. U naselju Gornja Tuzla došlo do aktiviranja klizišta koje ugrožava više stambenih objekata.
PVJ Tuzla u protekla 24 šta imala 31 tehničku intervenciju. U naselju Ilinčica aktiviralo se klizište koje ugrožava jedan stambeni objekat.

Općina Gradačac
Došlo je do aktiviranja 4 klizišta u naseljima Jukani, Karajlići, ul. Željeznička i ul. Branilaca grada koja ugrožavaju 3 stambena objekta i jednu lokalnu putnu komunikaciju. Crveni križ je dostavio pakete sa hranom u Ledenice Donje i Sibovac.

Općina Gračanica
Nivo rijeke Spreče Karanovac je 600 cm. Poplavljeno je preko 250 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Općina Kladanj
U selu Rujići nabujala voda prodrla u 3 stambena objekta. Porodice u ovim stambenim objektima nalaze se na gornjem spratu.
Aktivirana su dva klizišta u naselju Tarevo. Na magistralnom putu M -18 također došlo do aktivacije klizišta. Aktiviralo se klizište kod Tunela na magistralnom putu M – 19. Iz jednog oštećenog objekta evakuisano je nekoliko lica.

Općina Kalesija
U toku noći VJ Kalesija imala je više evakuacija porodica u naseljima Parači, Kikači, Hrasno, Horozovina.

Općina Živinice
Klizište u naselju Zenuni ugrožava jedan stambeni objekat. Voda potkopala put u naselju Šarenjak (kod mosta)i prekinula u potpunosti saobraćaj na ovom putu. U naselju Golubinjak odvojila se garaža od stambenog objekta.
Općina Lukavac
U naselju Huskići aktiviralo se klizište koje ugrožava jedan stambeni objekat.
Općina Sapna
Na području općine Sapna, u večernjim satima 15.05., na lokalitetu ulaza u Sapnu, aktiviralo se klizište koje je uništilo 4 stambena objekta, direktno ugrozilo 16 a indirektno ugrozilo 35 objekata. Iseljeno je oko 30 kuća. Izražena je potreba za kabanicama i čizmama. Prema trenutnim informacijama kojima raspolaže OSCZ Sapna nema povrijeđenih lica.

(rtvslon/aktuelno)

Komentari

Komentara