Najava objave Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle

Spread the love
Menprom

Obavještavaju se zainteresovana lica na području grada Tuzle da će Grad Tuzla, putem Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, dana 06.03.2023. godine (ponedjeljak) objaviti Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle.

Reha Centar

Tekst Javnog poziva biće objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Tuzle (www.grad.tuzla.ba ), kao i na oglasnim pločama mjesnih zajednica na području grada Tuzle.

Ukupan iznos sredstava predviđen u Budžetu Grada Tuzle za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2023. godini je milion konvertibilnih maraka.

Podsjećanja radi, Grad Tuzla je po ranije objavljenim javnim pozivima utrošio preko 2,5 miliona KM za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja, odnosno u više od 800 objekata je izvršena zamjena uređaja za zagrijavanje sa pogonom na fosilna goriva ekološki prihvatljivim uređajima za zagrijavanje, i to toplotnim pumpama, kotlovima sa pogonom na drvnu biomasu – pećima na pelet i kompaktnim toplinskim podstanicama, a sufinansirano je i „utopljavanje“ više od 100 objekata na području grada Tuzle.“

aktuelno.ba / Grad Tuzla

 

Komentari

Komentara