Najava događaja: Dani otvorenih vrata „Student Fair”

Spread the love
U četvrtak 04.05.2017. godine sa početkom u 11:00 sati, Erasmus Student Network Tuzla u auli Ekonomskog fakulteta predstavit će projekat pod nazivom „Student Fair”. Ovaj projekat bazira se na predstavljanju studentskih i nevladinih organizacija.
Cilj Student Fair-a jeste da studenti na jednom mjestu dobiju informacije o NVO sektoru i o tome kako da se uključe u razne organizacije i volontiranjem steknu nove vještine i znanja. Pored predstavljanja studentskih i nevladinih organizacija održavat će se dani otvorenih vrata Ekonomskog fakulteta. Također, će biti održana prezentacija o mobilnosti studenata u okviru Erasmus+ programa. 
Ovaj projekat je nacionalnog karaktera, podržan od strane ESN BiH.
 
aktuelno.ba / Erasmus Student Network Tuzla

Komentari

Rental Travel

Komentara

Reha Centar