Najava 3. Forum službi za zapošljavanje BiH

Spread the love
Menprom

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona uz podršku Projekta zapošljavanja mladih (YEP) i Vlade Švicarske, organizuje treći Forum službi zapošljavanja koji će biti održan 28. marta u hotelu Mellain u Tuzli.

Reha Centar

Tema trećeg Foruma je predstavljanje inovativnih aktivnih mjera zapošljavanja, sa fokusom na trenutne prakse i ishode aktivnih mjera i identifikaciju oblasti koje se trebaju promijeniti u budućnosti, kao i razmjena regionalnih iskustava.

Forum je događaj koji, inače, periodično okuplja predstavnike javnih službi za zapošljavanje kako bi kroz dijalog razgovarali o aktuelnim temama u oblasti zapošljavanja i tržišta rada s ciljem definisanja preporuka za unapređenje efikasnosti javnih službi za zapošljavanje.

Učesnici Foruma su predstavnici Službi/Zavoda za zapošljavanje iz cijele Bosne i Hercegovine, poslodavci i u svrhu predstavljanja primjera inovativne prakse u realizaciji aktivnih mjera zapošljavanja iz regiona, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije/Filijala Beograd.

Aktivnosti Foruma počinju u 11:00 sati

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara