Na području MZ Bukinje u izgradnju komunalne infrastrukture će biti uloženo preko 5 milona KM

Menprom

U povodu objavljenog teksta u kojem je iskazano nezadovoljstvo građana MZ Bukinje, zbog izostanka predstavnika Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla na održanom zboru građana, dostavljamo informaciju u kojoj se navodi sljedeće:

Reha Centar

Dana 23.09.2015. godine Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, zaprimila je akt MZ Bukinje broj 175/15 od 22.09.2015. godine sa zahtjevom za održavanjem zbora građana MZ Bukinje sa prilogom „Peticije građana MZ Bukinje“, kojom građani traže hitno održavanje zbora građana na temu:

  • Priključenje individualnih/kolektivnih stambenih objekata na vrelovodnu mrežu
  • Pristupni putevi oko šljakišta Divkovići i Jezero

Po prijemu gore navedenog zahtjeva Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, je reagovala i zatražila  održavanje sastanaka sa Savjetom MZ Bukinje. Navedeni sastanak je održan u četvrtak 01.10.2015. godine, u prostorijama MZ Bukinje.

Od strane predstavnika Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, Savjet MZ Bukinje upoznat je sa procedurom i tehničkim uslovima pod kojima se individualni/kolektivni stambeni objekti mogu priključiti na vrelovodnu mrežu. Također, razgovarano je i o drugim projektima čija je realizacija u toku i koji su planiranim u narednom periodu.

Kada je u pitanju održavanje zbora građana dogovoreno je da će se dana 05.10.2015. godine, utvrditi termin za održavanje zbora, obzirom da predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla moraju uskladiti i odložiti već ugovorene obaveze.

Međutim, i pored postignutog dogovora predsjednik MZ Bukinje gospodin Goran Stojak putem telefona obavijestio je predstavnike Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla, da je zbor građana zakazan za dan 08.10.2015. godine u 16 sati i 30 minuta, u terminu kada su predstavnici navedene Službe imali zakazane sastanke sa međunarodnim donatorom za finansiranje projekata komunalne infrastrukture, a koji se nisu mogli odgoditi.

Tom prilikom predstavnici Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla, putem telefona su obavijestili predsjednika MZ Bukinje da zakazani termin nije odgovarajući i da imaju ranije utvrđene obaveze, te da se termin prolongira za naredni dan u isto vrijeme. I pored navedenog Savjet MZ Bukinje se oglušio, te održao zbor građana bez prisustva predstavnika Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla što je uzrokovalo nezadovoljstvo građana.

Također, potrebno je istaći da je Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u stalnom kontaktu sa svih četrdeset Savjeta mjesnih zajednica, pa tako i sa Savjetom MZ Bukinje.

U proteklom periodu i u toku ove godine na području MZ Bukinje u izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture će biti uloženo preko 5 milona KM. Također, u skladu sa programom kapitalnih investicija Grada Tuzla u 2016. godini Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica će nastaviti aktivnosti na rješavanju problema građana svih mjesnih zajednica na području grada Tuzla, kao i MZ Bukinje.

Kako bi građani i javnost bili upućeni, u prilogu dostavljamo listu projekata lokalne uprave koji se realizuju na području MZ Bukinje.

Informacija Slu--be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla

Informacija Slu--be za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla2

 

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla

aktuelno.ba

Komentari

Komentara