MUP TK: Najava kampanje “Borba protiv korupcije”

Spread the love
Menprom

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, zajedno sa ICITAP-om u BiH (Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde SAD-a) i INL-om (Kancelarijom/Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona Vlade SAD-a), organizuje kampanju „Borba protiv korupcije“, dana 06.06.2017.godine (utorak) sa početkom u 10,30 sati u prostorijama Robne kuće Tuzlanka u Tuzli.

Reha Centar

Ovom prilikom, biće organizovan info pult, na kojem će se dijeliti tematski promotivni materijal i upitnik za građane o njihovim iskustvima sa problemom korupcije, uz prisustvo predstavnika navedenih organizatora kampanje i Tužilaštva TK-a.

Cilj kampanje je upoznati i educirati  građane šta je korupcija i kako je prijaviti nadležnoj policijskoj upravi/stanici, te koje mjere i radnje policija poduzima na dokumentovanju iste.

Takođe, biće promovisana novouspostavljena mogućnost anonimne prijave bilo kojeg oblika korupcije na internet stranici MUP-a TK-a www.muptk.ba (putem linka na početnoj stranici Prijavite korupciju!).

aktuelno.ba

Komentari

Komentara