Mlade liderke ukazuju na probleme uslijed uticaja saobraćaja na zagađenje zraka

Danas je ponovo grupa mladih djevojaka, uzrasta 15 – 18 godina, prošetala Tuzlom sa zaštitnim maskama na licu. Na ovaj način žele da ukažu na probleme zagađenja zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama, i ponovo apeluju da je pet do dvanaest da se nešto uradi.

Saobraćaj je, uz industriju i individualna ložišta, jedan od glavnih uzročnika zagađenja zraka. Monitoring kvaliteta zraka u našim gradovima iz godine u godinu bilježi brojna prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih tvari na mjernim stanicama postavljenim na lokacijama sa intenzivnim saobraćajem.

Posljednjih godina zagađenje izazvano radom motornih vozila znatno se povećalo i to se naročito primjećuje u većim gradovima. Prema izvještaju iz BIHAMK-a, objavljenom 2018, u zadnje 3 godine je u BiH primijećen porast broja registrovanih motornih vozila za 10,79%, a više od 60% je starije od 18 godina. Samo u 2017. godini u BiH je ukupno registrovano preko milion motorna vozila. Po broju motornih vozila u FBiH, TK je na 2. mjestu, iza Sarajevskog kantona.

Mlade djevojke iskazuju svoje nezadovoljstvo: „Smatramo da je krajnji čas da se nešto uradi i zato tražimo od nadležnih institucija:

  • Da rade na poboljšanju javnog prevoza i podsticanju njegovog korištenja.
  • Da za vrijeme povećanog zagađenja zraka obezbijede besplatan javni prevoz kako bi smanjili korištenje automobila.
  • Da izgrade pješačke i biciklističke staze.
  • Da rade na ukidanju vozila na dizel, jer jedno takvo vozilo koje nema adekvatan katalizator, zagađuje okolinu kao 10 vozila na benzin.
  • Da podrže postepeno izbacivanje vozila koja su štetna za okoliš (npr. vozila sa ekološkim oznakama 1 i 2).
  • Da se založe za davanje povlastica vozilima na električni pogon, u nadi da će korištenje takvih vozila u budućnosti, postati masovnije.
  • Da se radi na razvoju održivog saobraćaja i ozelenjavanju gradsk
  • ih površina.”

Također, djevojke poručuju građanima da smanje upotrebu automobila i da češće koriste javni prevoz, bicikla i da više pješače ako su male razdaljine.

aktuelno.ba

 

 

 

Komentari

Komentara