Mjesne zajednice u Općini Tuzla kao da i ne postoje, nemaju svoj pečat, statut, pravni legitimitet

Spread the love
Menprom

Prema svim pravnim normama i normativnim aktima, status pravnog lica imate tek onda kada imate svoj pečat, sjedište, statut, žiro račun.

Reha Centar

Osim sjedišta, mjesne zajednice na području Općine Tuzla nemaju ništa, ali imaju organe upravljanja koje bira Općinsko vijeće, a za svoj (ne)rad članovi Savjeta Mjesnih zajednica odgoovrni su načelniku.

Ovakav oblik centralizma i demokratije skoro da više nigdje ne postoji, ali u Tuzli, u gradu fenomenu je tako.

Opozicija se danas, kao nikada do sada otvoreno usprotivila bezakonju općinske  vlasti i zahtjeva da općinsko vijeće hitno krene u realizaciju izmjena i dopuna postojećeg statuta Općine Tuzla.

U decembru 2009. godine su usvojene posljednje izmjene i dopune Statuta Općine Tuzla. Od tada je aktuelna vlast bila dužna da izradi tekst statuta mjesnih zajednica i da ih uputi u mjesne zajednice na usvajanje, ali to nije učinjeno – izjavio je predsjednik Kluba vijećnika SDA u Općinskom vijeću Tuzla Sabahudin Imamović, na današnjoj press konferenciji koju je upriličila opozicija.

OV TUZLA
Ocijenio je da aktuelna vlast izbjegava donošenje statuta, osnovnog akta u kojem se regulišu najvažnija pitanja u radu mjesne zajednice, iz razloga što želi da ima oslabljene mjesne zajednice jer se njihovim jačanjem osnažuje i decentralizacija vlasti.

– Na taj način ova vlast zadržava centralizaciju upravljanja tokovima novca i političkog odlučivanja. Sve je to suprotno duhu i odredbama Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Zakonu o principima lokalne samouprave – ustvrdio je Imamović.

Zbog ovakve situacije, kako je naveo, mjesne zajednice u općini Tuzla nemaju pravni subjektivitet, račun, pečat, sredstva, a organi u mjesnim zajednicama biraju se putem Općinskog vijeća.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara