Misija OSCE-a u BiH pruža podršku unapređenju socijalne zaštite na državnom nivou

Rental Travel

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u okviru svojih aktivnosti u oblasti unapređenja socijalne zaštite, 20. maja 2015. godine, organizirala je sastanak u Sarajevu, u cilju formiranja Saveza udruženja socijalnih radnika Federacije BiH (FBiH).

Reha Centar

„Savez će pomoći socijalnim radnicima u njihovom zalaganju za unapređenje sistema socijalne zaštite, koji je trenutno opterećen problemima poput nedovoljnog broja zaposlenih, neadekvatnog radnog prostora i opreme, nedovoljnih finansijskih sredstava potrebnih za pružanje usluga velikom broju korisnika različitih kategorija, te neusaglašenih odredbi različitih propisa na entitetskom, kantonalnom i općinskom nivou“, rekla je šefica Sekcije za ljudska prava pri Misiji OSCE-a u BiH, Barbara Chiarenza.

Članovi odbora za uspostavu Saveza udruženja socijalnih radnika FBiH, već su usvojili Statut i Poslovnik i izabrali tijela koja će rukovoditi radom Saveza. U najskorijem roku očekuje se i službena registracija Saveza.

Predsjednica Udruženja socijalnih radnika Kantona Sarajevo, Enda Pavić Pečenković, izjavila je: „uspostava Saveza na entitetskom nivou veoma je važna za sve koji se bave socijalnim radom, jer samo zajedničkim naporima možemo unaprijediti naš rad i poboljšati kvalitet naših usluga“.

„Savez će unaprijediti i zaštititi socijalni rad i socijalne radnike, u skladu sa profesionalnim, etičkim i međunarodnim standardima, te bi kao takav trebao postati aktivni sudionik u procesu donošenja zakona u oblasti socijalne zaštite.“

Uspostavom Saveza u FBiH bit će stvoreni uslovi za formiranje saveza na državnom nivou, u saradnji sa postojećim Savezom socijalnih radnika Republike Srpske. Državni savez trebao bi koordinirati rad svih udruženja socijalnih radnika u Bosni i Hercegovini i jačati njihovu međusobnu saradnju. Osim toga, takav savez mogao bi podnijeti zahtjev za članstvo u Međunarodnoj asocijaciji socijalnih radnika.

 aktuelno.ba

Komentari

Komentara