Mirnes Ajanović o slučaju “Energopetrol”

Menprom

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović svjedočio je pred Općinskim sudom u Sarajevu, u svojstvu podnositelja krivične prijave protiv optuženih u slučaju “Energopetrol”, radi  nanesene višemilionske štete Federaciji BiH zbog privatizacijske pljačke. Krivičnu prijavu protiv odgovornih lica Mirnes Ajanović je podnio nakon što je Vlada FBiH i Komisija za dokapitalizaciju “Energopetrola” brutalno ignorisala jednoglasnu odluku Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 26. januara 2006. godine – da se ne dozvoljava dokapitalizacija “Energopetrola”, a koja je takođe inicirana na prijedlog Mirnesa Ajanovića kao tadašnjeg federalnog poslanika.

Reha Centar

Mirnes Ajanović je u dvosatnom svjedočenju odgovorima na pitanja tužiteljice Kantona Sarajevo Sabine Sarajlić i optuženih Namika Bušatlića, tadašnjeg generalnog direktora “Energopetrola”, Nedžada Brankovića tadašnjeg federalnog premijera i advokata ostalih optuženih – detaljno obrazložio osnovanost podnesene krivične prijave, na osnovu koje je i potvrđena optužnica.

Mirnes Ajanović je, između ostalog, iznoseći događanja na nekoliko održanih vanrednih sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koje je inicirao kao federalni poslanik – konkretnim činjenicama i dokazima koji su bili sadržani na više stotina stranica – ukazao na štetnost i posljedice dokapitalizacije “Energopetrola” za 10 miliona KM, iako je federalni Parlament raspolagao informacijama da je vrijednost imovine “Energopetrola” u BiH i Hrvatskoj bila oko 500 miliona KM.

 

29.1.2016.                                                                                Muamer Dedić, Press BOSS-a

Komentari

Komentara

Posted In: