Mirnes Ajanović BOSS: Nemoralna vlast u Tuzlanskom kantonu i tokom izborne kampanje donosi odluke protiv interesa građana

Spread the love
Rental Travel

Predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović upozorava da nemoralna vlast i tokom izborne kampanje donosi odluke protiv interesa građana, što dokazuje Vlada TK-a koja je usvojila novu Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih pomagala, kojom su djeca oboljela od dijabetesa stavljena u još teži položaj uvođenjem participacije za nabavku i ugradnju inzulinske pumpe i potrošnog materijala.

Reha Centar

Ranijom odlukom kompletan iznos ugradnje prve inzulinske pumpe snosio je Zavod zdravstvenog osiguranja TK, a sada se od roditelja traži da plate 2.380 maraka za inzulinsku pumpu, te 39 maraka mjesečno za potrošni materijal.

Ova Odluka je svojevrstan novi zločin nad djecom, jer su mogućnosti da se djeci obezbijede inzulinske pumpe minimalne i mogu ih priuštiti samo oboljeli čiji roditelji imaju dovoljno finansijskih sredstava. U ovom trenutku na ugradnju pumpe čeka djevojčica iz Čelića, koja je dijete RVI i druga djeca čiji roditelji nemaju navedeni iznos finansijskih sredstava i ne mogu spriječiti dalje komplikacije i progres bolesti, a Zavod zdravstvenog osiguranja TK posluje sa višemilionskim viškom finansijskih sredstava, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

  1. 9. 2018.   Muamer Dedić, Press BOSS-a

Komentari

Komentara