Ministar MUP-a TK Midhat Dobrnjić: Činimo sve da bude bolje

Rental Travel

Na današnjoj press konferenciji za medije upriličenoj nakon sjednice Vlade TK-a raspravljalo se i o stanju sigurnosti na našem kantonu.I pored toga što je Vlada TK dala pozitivno mišljenje o stanju sigurnosti na TK, novinari su sa bezbroj primjera pokušali demantovati ministra osvrnuvši se na posljednje pucnjave u Tuzli i mafijaške obračune.

Reha Centar

Ministar je istakao kako je svjestan situacije i da svi uposlenici MUP-a čine maksimalne napore kako bi nam svima bilo bolje kada je bezbjednost u pitanju.

U zvaničnom izvještaju Vlade TK stoji:

Vlada TK prihvatila je Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2014. godine. Evidentirano je 9,38% manje kriviĉnih djela u odnosu na isti period 2013. U periodu januar-juni 2014. godine ostvaren je procenat otkrivenosti kriviĉnih djela prijavljenih po nepoznatom uĉiniocu u iznosu od 42,58% i procenat ukupne rasvijetljenosti kriviĉnih djela od 61,25%.

Kada se radi o javnom redu i miru na području Tuzlanskog kantona tokom prvog polugodišta 2014. godine evidentiran je veći broj narušavanja javnog reda i mira za 14,6% u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno evidentiran je i veći broj prekršaja za 18,2%. Na negativni trend pogoršanja stanja javnog reda i mira poseban uticaj su imali protestni skupovi koji su održavani tokom februara u masovnom broju na prostoru više općina Tuzlanskog kantona, a posebno u Tuzli, zbog sjedišta institucija vlasti i pravosudnih organa.

Skupovi su nastavljeni u manjem obliku u vidu protesta radnika pred zgradama javnih ustanova, kao i pravosudnih organa i tokom mjeseca marta, aprila, maja i juna. Pored protesta sindikalnih organizacija i nezaposlenih radnika, na području PU Živinice organizovani su masovni protesti prodavača sa prostora pijace u Živinicama, zbog neriješenog imovinsko-pravnog odnosa sa općinskim strukturama.

Na osnovu prezentiranih podataka iz bezbijednosti saobraćaja moţe se reći da je stanje na zadovoljavajućem nivou.

Međutim, dolazak ljetnjih mjeseci, kretanja vozaĉa većim brzinama od dozvoljenih i neprilagođenih putevima Tuzlanskog kantona, porast gustine saobraćaja (priliv vozila iz inostranstva), kretanja motociklista, biciklista, zaprega na putevima prestavlja dodatna opterećenja na putevima ali i sigurnost kako vozaĉa, tako i ostalih uĉesnika u saobraćaju.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara