Ministar Kunić primio delegaciju CCI-a

Spread the love
Rental Travel

S ciljem poboljšanja prava radnika i mobilnosti radne snage kroz uspostavu pravnog okvira za obrazovanje odraslih ministar Kunić i predstavnik Centra civilnih inicijativa, Adis Arapović sa saradnicima održali su radni sastanak na kojem su razgovarali o procesu donošenja Zakona o obrazovanju odraslih u Tuzlanskom kantonu.

Reha Centar

Centri civilnih inicijativa u saradnji sa Agencijom za lokalne razvojne inicijative, a uz podršku Evropske unije, u 2014. godini započeli su implementaciju projekta „Obrazovanje i posao: jačanje prava radnika i tržišta rada zagovaranjem legislative za obrazovanje odraslih“.

Projekat je fokusiran na donošenje koherentnog i harmonizovanog pravnog okvira u cijeloj zemlji, a koji se tiče obrazovanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije odraslih, kako bi se poboljšalo stanje na tržištu rada, odnosno kako bi se smanjila nezaposlenost.

S tim u vezi, na sastanku je zaključeno da se Nacrt zakona o obrazovanju odraslih Tuzlanskog kantona, koji je Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona od 23.12.2013. godine usvojen i upućen u Skupštinu Tuzlanskog kantona, uvrsti na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine, da se u toku trajanja javne rasprave održi sastanak sa predstavnicima CCI i nevladinih organizacija iz Njemačke, kako bi se izradio bolji prijedlog teksta nacrta zakona, te da se prilikom izrade Prijedloga zakona uzmu u obzir zakonska rješenja donesena na nivou Federacije BiH, a u vezi sa Zakonom o obrazovanju.

 MINISTARSTVO OBRAZOVANJA

NAUKE, KULTURE I SPORTA TK

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara