Menadžement UKC- a Tuzla zahtjeva od nadležnih organa da stanu u zaštitu zdravstvenih radnika

Menprom

Povodom najnovijeg u nizu sve učestalijih fizičkih napada na zaposlenike Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, Upravni odbor i Direktor Ustanove zahtjevaju od nadležnih organa da stanu u zaštitu zdravstvenih radnika.

Reha Centar

Uz najoštrije osude sinoćnjeg napada pacijenta na dežurnog ljekara, tražimo da se osim naknadnog procesuiranja i sankcioniranja počinioca ovog djela, konačno poduzmu i određene mjere prevencije kako bi u budućnosti sličnih situacija bilo što manje.

S tim u vezi, ovim putem zahtjevamo da nadležni organi vlasti pokrenu inicijativu za izmjene i dopune odgovarajućih propisa, na način da se zdravstvenim radnicima dodijeli status službenih osoba, čime bi napad na zdravstvenog radnika imao obilježja krivičnog djela, ili da se na drugi primjeren način zdravstvenim radnicima osigura i krivično-pravna zaštita.

Mišljenja smo da društvo ne smije tolerirati nasilje nad medicinskom strukom i da zdravstveni radnici moraju biti zaštićeni na isti način kao druge profesije koje imaju status službenih osoba.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Doc.dr.med.sci. Munevera Bećarević, s.r.

DIREKTOR

 Doc.dr.med.sci. Nešad Hotić, s.r.

AKTUELNO.BA

 

 

 

Komentari

Komentara