Lagumdžija: Učinit ćemo sve da se procesi otkoče i krenu u pozitivnom pravcu

Spread the love
Rental Travel

Novoizabrani predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija ponovio je danas kako će se maksimalno angažirati na unapređenju stanja u bh. pravosuđu i na planu vraćanja povjerenja u rad pravosudnih institucija.

Reha Centar

– Moj glavni cilj bit će preduzimanje svih potrebnih koraka kako bismo ponovo uspostavili povjerenje građana u nezavisno i nepristrasno pravosuđe – kazao je Lagumdžija u pauzi dvodvenog zasjedanja VSTV-a, dan nakon izbora novog rukovodstva tog regulatornog tijela.

Uz uvjerenje da će svi članovi Vijeća predano raditi na tom planu, Lagumdžija je potcrtao kako je potrebno intenzivirati aktivnosti u skladu s preporukama Evropske komisije i nalazima iz izvještaja angažiranih eksperata.

Najavio je predan angažman na reformi bh. pravosuđa, uključujući usvajanje reformskog programa VSTV-a i efikasniju borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, te prioritete iz Mišljenja Evropske komisije, kao i usvajanje izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u.

–  Insistirat ću na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u BiH – kazao je Lagumdžija, istaknuvši neophodnost uspostave kredibilnog sistema provjere imovinskih kartona nositelja pravosudnih funkcija, unapređenja procesa imenovanja i ocjenjivanja, kao i jačanja odgovornosti i integriteta u sklopu pravosudnih institucija.

Istovremeno, izrazio je očekivanje da će biti moguće napraviti pozitivne pomake i biti korak bliže evropskim standardima.

Potpredsjednica VSTV-a Biljana Simeunović ukazala je, također, na potrebu da se putem intenzivnijeg angažmana promijeni stanje u pravosuđu i vrati povjerenje građana.

– Percepcija građana je takva da od nas, odnosno novog rukovodstva očekuju mnogo. Mi ćemo svi skupa raditi na tome da se negativna percepcija, koja se odnosi na pravosuđe, smanji – kazala je Simeunović.

Ocijenila je kako su u vrhu prioriteta aktivna borba protiv korupcije i procesuiranje ratnih zločina u skladu s Revidiranom strategijom, te osiguranje lakšeg pristupa pravdi za građane.

Potpredsjednica VSTV-a BiH Sanela Gorušanović-Butigan obećala je da će novo Predsjedništvo Vijeća dati puni doprinos da pravosuđe u narednom periodu pokaže bolje rezultate.

Podsjetila je kako je rukovodstvo VSTV-a sada kompletirano te da je spremno da se angažira u punom kapacitetu.

– Mislim da smo u mogućnost da realiziramo reformski program koji će biti usvojen. On je usmjeren na povećanje kvaliteta i efikasnosti rada, te borbu protiv kriminala, jačanje suradnje, kako s pravosudnim institucijama, tako i sa zakonodavnom i izvršnom vlasti. Spremni smo da idemo naprijed. – poručila je Gorušanović-Butigan, pozivajući sve aktere pravosudne reforme da podrže realizaciju spomenutih prioriteta.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi s očekivanjima i zašto misli da će novi saziv i predsjedništvo VSTV-a BiH napraviti promjenu i doprinijeti poboljšanju ukupnog stanja u pravosuđu, Lagumdžija je ponovio kako osobno želi učiniti sve da sve što se tiče pravosuđa krene u pozitivnom smjeru.

Naglasio je kako će radi ostvarenja tog cilja tražiti punu saradnju partnera i nadležnih institucija u BiH, kao i međunarodne zajednice.

– Učinit ćemo sve da se ti procesi otkoče i krenu u pozitivnom pravcu – bio je izričit Lagumdžija, izražavajući uvjerenje da će novo rukovodtstvo VSTV-a iznaći načina da odgovori na sve probleme koji trenutno opterećuju bh. pravosuđe.

Fena

Komentari

Komentara