Kurtćehajić: Vučić treba naučiti da entiteti nemaju suverenost već samo nadležnosti

Spread the love
Rental Travel

Član Predsjedništva Stranke za Bosnu i Hercegovinu i profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, akademik Suad Kurtćehajić, poručio je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da “konačno nauči da entiteti nemaju nikakvu suverenost već samo nadležnosti”.

Reha Centar

– Jučer je Vučić izjavio da priznaje teritorijalni integritet BiH a što se tiče suvereniteta priznaje i suverenitet BiH gdje on institucionalno postoji a gdje postoji institucionalna suverenitet entiteta on priznaje entitetsku suverenost. Nigdje se u Dejtonskom sporazumu ne spominje nikakva suverenost entiteta. Samo se govori o suverenosti Bosne i Hercegovine – navodi u svojoj izjavi za javnost Kurtćehajić.

Morao bi Vučić, naglašava profesor Kurtćehajić, da nauči ili ovo namjerno radi, da bi jedna zemlja bila država mora imati punu unutrašnju i vanjsku suverenost jer riječ suverenost znači vrhovnu vlast i država ako nema punu suverenost nije država a koliko znamo Bosna i Hercegovina je međunarodno priznata država i kao takva je primljena u Ujedinjene nacije (OUN). Unutrašnji suverenitet znači da je država najviša vlast na svom teritoriju a vanjski suverenitet znači da je država nezavisna i ravnopravna u odnosima s drugim državama. Bez ovih svojstava koji karakterišu suverenitet nema ni države.

S druge strane, dodaje on, prema Ustavu BiH nosilac suvereniteta u Bosni i Hercegovini nisu entiteti nego tri naroda Bošnjaci, Srbi i Hrvati zajedno s drugim narodima i građanima Bosne i Hercegovine. Suvereni organ je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine a predstavnik suvereniteta Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, što bi Vučić, kaže, trebao znati s obzirom da je završio Pravni fakultet u Beogradu.

U tom cilju podsjeća Vučića da je Jugoslavija bila mnogo složenija država nego Bosna i Hercegovina i imala je federalne jedinice i podjelu vlasti između saveznih organa i republičkih organa u kojoj su građani i narodi ostvarivali posebno zadnjim ustavima od 1974. godine svoja prava i obaveze na nivou federalnih jedinica a na saveznom nivou samo ono o čemu se dogovore federalne jedinice pa je unatoč tome punu suverenost i unutrašnju i vanjsku imala Jugoslavije a ne njene republike i pokrajine.

– Aleksandar Vučić je pobrkao ili namjerno to radi raspodjelu nadležnosti između države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta s pojmom suvereniteta. Čak i kod uspostavljanja specijalnih odnosa entiteta u Bosni i Hercegovini sa susjednim državama jasno piše ‘entiteti imaju pravo osnovati posebne paralelne odnose sa susjednim državama u skladu sa suverenitetom i teritorijalnom cjelovitošću Bosne i Hercegovine’. Dakle nama entitetskog suvereniteta i on se nigdje ne pominje. Postoji samo suverenitet Bosne i Hercegovine – zaključuje Kurtćehajić u svojoj izjavi za javnost.

Fena

Komentari

Komentara