Kupovinom domaćih proizvoda pomažemo sami sebi

Rental Travel

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona preporučila je svim budžetskim korisnicima i drugim kantonalnim organima i institucijama Tuzlanskog kantona da u okviru zakonskih rješenja o javnim nabavkama, a u cilju podsticanja domaće proizvodnje, sagledaju mogućnost kupovine domaćih proizvoda.

Reha Centar

Također, svim zaposlenicima kantonalnih organa uprave, ustanova i institucija koje se finansiraju iz Budžeta Tuzlanskog kantona i vanbudžetskih  fondova kao i ostalim građanima Tuzlanskog kantona preporučuje se da, u cilju podsticanja domaće proizvodnje kupuju proizvode domaćih proizvođača i time daju doprinos oživljavanju proizvodnje domaćih privrednih društava čime će dati doprinos razvoju privrede i smanjenju nezaposlenosti u Tuzlanskom kantonu i  Bosni i Hercegovini.

Posljednji u nizu, a možda i najočigledniji pozitivan primjer kako se lokalpatriotizmom može efikasno biriti protiv nezaposlenosti je Fabrika deterdženata “Dita” Tuzla, koja se zahvaljujući emocijama i želji građana da spasu Fabriku polako diže iz pepela.

 

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara