Kreiran Plan upisa učenika u srednje škole u Tuzlanskom kantonu

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2017/18. godinu. Ovim dokumentom omogućen je upis 5.987 učenika u 32 srednje škole Tuzlanskog kantona i Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju.

Reha Centar

Prema Planu, u gimnazije na području Tuzlanskog kantona odobren je upis 1.025 učenika, u tehničke škole 2.575, stručne škole 2.200, umjetničke 75 , vjersku školu 100, a u specijalnu školu 12 učenika. Potrebno je naglasiti da ove školske godine deveti razred osnovne škole završava 4.278 učenika ili 285 učenika manje nego prethodne školske 2015/16. godine.

Iz ovoga se da primijetiti da ovakav Plan upisa učenika, predviđa 1.709 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole. To će omogućiti svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Potrebno je istaći i da je 50 učenika sa drugih kantona i Republike Srpske polagalo eksternu maturu u osnovnoj školi, pa je za očekovati da će se i ovih 50 učenika upisati u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba / Vlada TK

Komentari

Komentara