Korak ka razvijenom inkluzivnom obrazovanju

Spread the love
Rental Travel

Današnjim potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva zdravstva, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak, Pedagoškog zavoda TK i 9 institucija lokalne vlasti

Reha Centar

načinjen je korak ka unaprjeđenju inkluzivnog obrazovanja 900 učenika sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona. Projekat Inkluzija za sve – Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (AICS), a provodi Save the Children u partnerstvu s Ministarstvom obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Napomenuvši da današnji čin potpisivanja Memoranduma predstavlja nastavak implementacije Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u obrazovanje te da je Tuzlanski kanton u ovoj oblasti daleko otišao u odnosu na sve druge u okruženju, ministar obrazovanja i nauke TK Zlatan Muratović je istaknuo da će TK dobiti 6 resursnih centara  od kojih su dva već u fazi formiranja a planirana je i transformacija Zavoda i Centra na području grada Tuzla.

Direktorica Save the Children Andrea Žeravčić ovom je prilikom kazala: „Ovo je nastavak podrške Save the Children obrazovnim vlastima u TK u naredne tri godine na provedbi Strategije za uključivanje djece s poteškoćama u razvoju u redovni obrazovni sistem koji s jedne strane ima za cilj kreiranje i uspostavu dva centra za inkluzivne prakse ali isto tako i pravljenje plana transformacije dvije specijalne obrazovne ustanove u resursne centre za djecu sa poteškoćama na području TK, u Banovićima i Gradačcu.“

Centri za razvoj inkluzivnih praksi u općinama Banovići i Gradačac pružat će savremene servise podrške djeci i porodicama, vrtićima i školama, kao i široj lokalnoj zajednici. Također je predviđeno jačanje kapaciteta specijalnih škola u Tuzlanskom kantonu za proces transformacije u savremene resurse podrške, kao i osnaživanje zagovaračkih inicijativa organizacija civilnog društva u Tuzlanskom kantonu.

„Drago mi je da ćemo kroz ovaj projekat doći do svojevrsne standardizacije i objedinjavanja inkluzivnih praksi i napora. Naša je obaveza da dovedemo ovako dobro postavljene stvari do kraja,“ izjavila je Nermina Hadžimuhamedović, predstavnica Općine Gradačac koja je zajedno sa predstavnicima Grada Tuzla i općina Kladanj, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Živinice i Banovići također potpisala Memorandum.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara