Konjuh i Dita još na čekanju, Vlada TK povukla prvi potez

Menprom

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Program revitalizacije privrednog društva “Konjuh” Živinice. Prema planu sanacije privrednog društva ”Konjuh”  koji je načinio Stručni tim akcenat aktivnosti Vlade Tuzlanskog kantona je na kupovini 2/3 dionica radi revitalizacije i u konačnici prodaje strateškom partneru. Društvo je u 100% privatnom vlasničkom kapitalu gdje 805 dioničara posjeduje 249.573 dionica.

Reha Centar

Bitno je naglasiti da niti jedan od 805 dioničara nema većinski dio dionica u kapitalu ovoga društva. Najveći pojedinačni dioničar posjeduje 9,9 % dionica. Već duži vremenski period (cca 4 godine) ima blokirane transakcione račune kod poslovnih banaka, uzrokovane nelikvidnošću, a usljed neizmirenja obaveza prema povjeriocima, finansijskim institucijama, državnim upravama, dobavljačima i u posljednje 3godine zaposlenicima, a na ime neisplaćenih plata i doprinosa. Trenutačan dug se procjenjuje na cca 34 mililona KM.

Prema Programu revitalizacije prvi korak u rješavanju pitanja vlasništva „Konjuh“ dd , jeste da Vlada FBiH (1/3) i Vlada TK (2/3) otkupe većinski paket dionica „KONJUH“-a, a to znači min. 170.000 dionica po cijeni max. do 5KM po dionici i na taj način obezbijede sredstva u visini od cca 850.000 BAM.  Prioritetan cilj otkupa dionica Privrednog društva “Konjuh“ jeste zadržavanje projektovanog broja zaposlenika od 280 sa intencijom povećanja do 300 zaposlenih. Vlada F BiH i Vlada TK će prioritetno tražiti strateškog partnera kako u zemlji tako i u inozemstvu za prodaju većinskog paketa, sa prioritetnim ciljem u zaustavljanju erozije kapitala PD „Konjuh“. Cilj je dobiti vlasnika koji će se odgovorno odnositi prema kapitalu, svim unutarnjim resursima Društva, prije svaga ljudskim, imovinskim (nekretnine) a zatim i tehničkim. Program revitalizacije Privrednog društva temelji se na provjerenom proizvodnom programu kojim se preferiraju proizvodi, prije svega stolovi i stolice na nivou od 73%, te furniri i otpresci 11%.

Vlada je  prihvatila Izvještaj Stručnog tima za pokretanje proizvodnog procesa u privrednom društvu “Dita” d.d. Tuzla o do sada preduzetim radnjama i aktivnostima. Prema izvještaju neophodno je riješiti imovinsko pravna pitanja i stvoriti zakonski osnov za djelovanje budući da je „DITA“ u vlasništvu firme „Lora“ iz Sarajeva sa 84% i grupe dioničara bivših i sadašnjih zaposlenika (sitni dioničari) sa iznosom oko 16% ukupnog broja dionica. Vlada TK prihvatila je i Plan revitalizacije prema kojem je  potrebno riješiti imovinsko-pravna pitanja te prihvatila pismo namjere u kojem izražava namjeru i spremnost za preuzimanje većinskog paketa dionica „Lora” d.o.o. Sarajevo u vlasničkoj strukturi kapitala Industrije deterdženata ,Dita” d.d. Tuzla u korist Tuzlanskog kantona za ukupnu protuvrijednost od 1,00 KM. Plan revitalizacije upućen je u proceduru Skupštine Tuzlanskog kantona.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara