Konačna rang lista podnosilaca za dodjelu sredstava “Nabavka i ugradnja toplotne pumpe”

Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, imenovana Rješenjem Gradonačelnika Grada Tuzle, broj: 02/05-A-3556-2019 od 23.05.2019. godine i Rješenjem o izmjeni rješenja Gradonačelnika Grada Tuzle, broj: 02/05-A-010197-2019 od 29.11.2019. godine, nakon provođenja postupka po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, objavljenom dana 12.09.2019. godine, u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 4/9, 8/19, 9/19 i 10/19), objavljuje:

KONAČNU RANG LISTU PODNOSILACA PRIJAVA ZA SUFINANSIRANJE MJERE SMANJENJA AEROZAGAĐENJA „NABAVKA I UGRADNJA TOPLOTNE PUMPE SA PRATEĆOM OPREMOM I RADOVIMA“

Konačnu rang listu možete preuzeti na sljedećem Linku

aktuelno.ba

Komentari

Komentara