Konačna rang lista korisnika sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 13. Stav 5. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19), Gradonačelnik Grada Tuzla na Prijedlog Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, donosi

Reha Centar

Odluku o utvrđivanju konačne rang liste korisnika sa iznosima dodjeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Grad Tuzla

Komentari

Komentara