Koalicija “Pod lupom” predstavila rezultate istraživanja transparentnosti rada biračkih odbora

Spread the love
Menprom

Analiza transparentnosti biračkih odbora koju je provela Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” je potvrdila postojanje tzv. trgovine mjestima u biračkim odborima, na koje su godinama ukazivali, zbog čega je neophodno hitno krenuti sa izmjenama Izbornog zakona BiH.

Reha Centar

Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom” gotovo 10 godina upozorava na ovu nezakonitu praksu i traži da se uvedu mehanizmi kojim će se trgovina mjestima u biračkim odborima spriječiti. U skladu sa tim provedena je analiza, jedina takve vrste do sada, koja kroz jasne indikatore, kao što je veliki broj slučajeva koji ukazuju na potencijalnu trgovinu mjestima u biračkim odborima, potvrđuje postojanje nepravilnosti koje se moraju otkloniti.

 “Od 4337 članova biračkih odbora koji su bili predmet analize izvršene u skoro svim opštinama u BiH, za preko 17%, tačnije 747 slučajeva, istraživanje je pokazalo povezanost na potencijalnu sumnju na trgovinu mjestima u biračkim odborima. Konkretno, u najvećem broju slučajeva riječ je o osobama koje su se nalazile na listama biračkih odbora i za Opšte/opće izbore 2022. godine, ali i za Lokalne izbore 2020. godine koje su dolazile ispred različitih političkih subjekata. Ovi podaci su značajni, jer oslikavaju stanje na svim biračkim mjestima u BiH te se mogu koristiti radi razmatranja svih budućih izmjena i unapređenja izbornog zakonodavstva kako bi se ovakve pojave i kršenja zakona spriječile u budućnosti”, istaknuto je na današnjoj press konferenciji povodom predstavljanja rezultata Analize transparentnosti biračkih odbora.

U skladu sa zabilježenim podacima, tokom novembra i decembra 2022. godine Koalicija za slobodne i poštene izbore ”Pod lupom” je poslala Centralnoj izbornoj komisiji BiH Inicijative za pokretanje postupka protiv lica angažovanih u izbornoj administraciji i političkih subjekata za kršenje odredbi Izbornog zakona BiH odnosno lažno predstavljanje ili zloupotrebu zakonskog prava na učešće u radu biračkog odbora u 43 slučaja iz 25 opština/gradova. Ovi slučajevi su se najviše odnosili na to da su osobe javno podržavale druge političke subjekte ili da su članovi drugih političkih subjekata, ispred kojih nisu imenovani u članstvo u biračkim odborima za Opšte/opće izbore 2022. godine. Osim toga, Centralnoj izbornoj komisiji BiH je na dalje postupanje upućena i informacija o 598 slučajeva za koje postoji sumnja da se desila tzv. trgovina mjestima u biračkim odborima, ali ne postoje adekvatni dokazi koji bi potkrijepili te sumnje.

U konačnici Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom” je zaključila da se u tekućoj, neizbornoj godini što hitnije pristupi ozbiljnoj reviziji postojećih odredbi, praksi i nepravilnosti koje se odnose na imenovanje i rad biračkih odbora. To je nužno da bi se došlo do unapređenja koja će donijeti transparentniji, efikasniji rad ovog dijela izborne administracije, a koji će počivati na poštivanju zakona i principima integriteta u izbornom procesu.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara