KO SDPBiH Tuzla, osuđuje odgovorne za teško stanje u GIKIL-u

Spread the love
Rental Travel

Po nalogu nadležne Federalne inspekcije pokrenut je postupak zaustavljanja daljeg rada Koksare, kao posljedica ozbiljnog kršenja okolinskih normi i neprihvatljivog odnosa većinskog vlasnika “stranog kapitala” prema nizu obaveza ovog preduzeća, a u prvom redu u aspektu zaštite okoline i zaštite na radu.

Reha Centar

Obustavom proizvodnog procesa više ne bi bilo mogućnosti pokretanja proizvodnje, čime bi se zatvorile sve druge varijante rješavanja sudbine GIKIL-a. Osim velike štete kroz gubitak radnih mjesta, trenutna obustava bi mogla dovesti do drugog niza neplaniranih i neželjenih posljedica po život i zdravlje ljudi, kao i degradaciju okoliša.

KO SDPBiH smatra da bi provođenje mjere zatvaranja ovog pogona nalogom inspekcije, a bez sagledavanja postupka i posljedica zatvaranja, bilo “lomljenje preko koljena” teškog i dugotrajnog probelma za koga su se morala u ranijem periodu tražiti racionalna rješenja.

Zahtijevamo od organa sudske vlasti da se hitno okončaju započeti sudski procesi, a da se uvaži privremena mjera do rješavanja po tužbama, a od Tužilastva zahtijevamo da urgentno I temeljito provede istrage protiv odgovornih za sve propuste koji su doveli GIKIL u sadašnje stanje.

Zahtijevamo hitnu reakciju Vlade TK i Vlade Federacije BiH na kojim bi se utvrdilo dalje postupanje po aktu Federalne inspekcije. Imajući u vidu činjenicu da je u toku implementacija rezultata nedavno održanih izbora i uspostava novih vlasti na Kantonalnom i Federalnom nivou, KO SDPBiH Tuzla traži očuvanje proizvodnog procesa do početka rada novih vlasti i da se istim pruži prilika za konačno rješavanje sudbine ovog proizvodnog pogona. Vlade Kantona i entiteta moraju biti aktivno uključene u oba slučaja: ako GIKIL nastavlja sa radom moraju osigurati uslove i monitoring procesa, a ako prestaje moraju to provesti sigurno i zbrinuti radnike GIKIL-a.

KO SDPBiH Tuzla, osuđuje odgovorne za teško stanje u Lukavačkoj Koksari GIKIL-u. Pozivamo drzavne organe da otvore sve aspekte poslovanja ovog subjekta – od skandalozne privatizacije, preko finansijskih transakcija političarima, pa sve do zagonetnog imenovanja dvije osobe iz Zapadne Hercegovine kao predstvnika “domaćeg kapitala” u nadzornim tijelima GIKIL-a.

KO SDPBiH Tuzla, poziva da se GIKIL-u pristupi na sistematski i efiksan način, vodeći računa o potrebi očuvanja radnih mjesta, ali i jednako tako o nužnim i neodloživim mjerama na poboljšanju i zaštiti okoliša.

KO SDPBiH Tuzla smatra da oni koji se brinu za radna mjesta i onih koji traže bolji okoliš nisu i ne smiju biti zavađene strane. Budućnost GIKIL-a nije moguća bez radikalne i korjenite promjene ponašanja u ovoj Fabrici.

U skladu sa zahtjevima Sindikata, ali i opravdano nezadovoljnih građana zabrinutih za okolinu,  KOSDPBiH Tuzla, zahtijeva od organa Federalne inspekcije da razmotre donesen upravni akt o prestanku rada GIKIL-a na način da se uzmu u obzir specifičnosti složenog proizvodnog procesa i opasnosti koje bi trenutna obustava proizvodnje mogla prouzrokovati. Federalna inspekcija ima zakonsko utemeljenje za postupanje po ovim stavovima u članu 145, 149 i 151 Zakona o inspekcijama. U proizvodnom procesu su uskladištene ili cirkulišu štetne materije koje mogu pri zaustavljanju proizvodnje biti sigurnosna i okolinska prijetnja.

KO SDPBiH Tuzla smatra da su većinski vlasnici i nosioci poslovnih odluka u GIKIL-u svjesno godinama ispumpavali kapital iz Koksare, smanjivali troškove i ulaganja, izbjegavali plaćanje obaveza i svjesno vodili takvu politiku da bi zaustavili rad iste čineći za to odgovornom državu Bosnu i Hercegovinu.

Pozivamo vlasničke i upravljačke strukture GIKIL-a da, umjesto guranja u vatru Sindikata i radnika, preuzmu svoju odgovornost, te ponude i radnicima i društvu promjene u svom ponašanju. Smjena onih koji su doveli do ovog stanja i angažman odgovornih i stručnih lica moguće je put traganja za rješenjem.

Pozivamo sindikalne organizacije da prihvate nužnost izbalansiranog pritiska na državne organe, ali i na upravljačke strukture GIKIL-a. Podržavamo sindikate uz poruku da se sindikalnim djelovanjem ne štite niti jedna politika, menadžment ili vlasnička struktura. Štitimo radna mjesta jednako štiteći sigurne uslove na radu i okoliš u kome podižemo svoju djecu. Neprihvatljivo je dosadašnje postupanje upravljačkih struktura GIKIL-a iskazano kroz ignorisanje obaveza iz važeće okolinske dozvole, kao i organa države BiH koji su morali svih ovih godina kontinuirano vršiti pritisak da se mjere zaštite implementiraju. Osuđujemo i pozivamo na odgovornost Skupštinu, nadzorne i upravne organe koji su ugrozili sudbinu daljeg opstanka Koksare i egzistenciju radnika i njihovih porodica. Koksara može ostvariti dnevni promet oko 1 milion KM, a kako se rukovodstvo drsko odnosilo prema državi BiH i njenim građanima ilustruje to da godinama ne plaćaju svoje višemilionske obaveze prema Fondu za zaštitu okolišta. Duguju preduzeću Spreča za vodu, kompanijama koje su sanirale posljedice nesreća koje izaziva ovaj proizvođač i drugim. Zavrću vodu Lukavčanima koje truju nastojeći naplatiti svoja potraživanja, a pri tome ne plaćaju komunalne naknade. Ako imamo u vidu da bi prihodi od 7 dana rada Koksare izmirili pomenute obaveze, a da bi prihodi od tri sedmice rada dramatično umanjili zagađenja i poboljšali zaštitu radnika, jasno je da je ključ opstanka ili prestanka rada Koksare u rukama većinskog vlasnika.

Služna za odnose s javnošću

KO SDP BiH Tuzla

 

 

 

Komentari

Komentara