Ko je sve na udaru rebalansom Budžeta TK za 2014. (VIDEO)

Spread the love
Rental Travel

Vlada Tuzlanskog kantona današnjim je zaključkom pokrenula postupak Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Ciljevi su usklađivanje prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 1.1. – 28.03. 2014. godine, te procjenom do kraja fiskalne 2014. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procjenjenim prihodima i primicima za 2014. godinu. Ministarstvo finansija je zaduženo da u saradnji sa svim ministarstvima, upravama, uredima i Vladom Kantona, do 9.maja 2014.godine predloži Izmjene i dopune Budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu.

Reha Centar

        

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara