Ko ima pravo na subvencioniranje prijevoza za narednu školsku godinu u TK

Spread the love
Rental Travel

Vlada TK donijela je Odluku kojom se odobrava subvencioniranje troškova prijevoza djece, učenika i studenata na području Tuzlanskog kantona za školsku 2014/2015 godinu.

Reha Centar

Budžetom Tuzlanskog kantona za 2014. godinu  predviđena su sredstva u iznosu od 743.700,00 KM.  Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju, korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan).

Sredstva za subvenciju troškova prijevoza djece, učenika i studenata bit će dodijeljena korisnicima prava putem mjesno nadležnih centara za socijalni rad.

AKTUELNO.BA

 

Komentari

Komentara