Ko će, kada i kako raditi na zbrinjavanju opasnog otpada u Tuzli

Rental Travel

S ciljem definiranja pravaca budućih aktivnosti kako bi se iznašle mogućnosti za  zbrinjavanje opasnog otpada koji se nalazi u krugu industrijske zone u Tuzli, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin upriličio je danas sastanak, kome su osim predstavnika Ministarstva prisustvovali predstavnici Grada Tuzle, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Kantonalne uprave civilne zaštite i kompanije Kemokop, koja se između ostalog bavi i adekvatnim zbrinjavanjem opasnih materija.

Reha Centar

Radi se određenim količinama kruksa i drugih zagaujućih materija koje su deponovane u tankovima ili u zemlji na području industrijske zone, odnosno kompanija Dita, Poliolchem i bivši HAK 2, te u određenoj mjeri na lokalitetu stare deponije u naselju Paša Bunar u Tuzli.

„Mi želimo utvrditi tačne vrste, lokacije i količine opasnog otpada koji je deponovan i pokrenuti aktivnosti na njegovom zbrinjavanju. Iako nije izvorna nadležnost kantonanog nivoa vlasti, obzirom da se nalazi na području našeg kantona i Grada Tuzle dužnost nam je da radimo na rješavanju ove problematike i neutralizaciji potencijalne opasnosti“ rekao je ministar Karadžin dodajući da postoji više metoda za adekvatno zbrinjavanje ovog otpada ali se treba odrediti koja je to najprihvatljivija.

Kako je danas istaknuto u protklom periodu se počelo sa neutralizacijom određenih količina kruksa, što je finansiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma ali cjelokupna količina nije neutralizirana.

Na kraju sastanka dogovreno je da Ministarstvo kod Vlade Tuzlanskog kantona inicira zaduženje određenog organa koji će biti centar za prikupljanja informacija koje se tiču ove problematike, kao i da to tijelo kasnije angažuje i druge institucije i raspoložive stručnjake, tehnologe, pravnike i stručnjake iz drugih relevantnih oblasti da se pripremi kompletna informacija o stanju i rasprostranjenosti opasih materija i u skladu s tim predlože koraci za dalje postupanje.

Današnjem sastanku koji je inicirao Grad Tuzla, iako su bili pozvani, nisu prisustvovali predstavnici nadležnog federalnog ministarstva, federalni inspektor i Organike BH.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara