Knjiga žalosti povodom smrti prof. dr. Halida Redžića

Spread the love
Menprom

Na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli u petak 19.05.2017 godine bit će otvorena  Knjiga žalosti povodom smrti Halida Redžića vanrednog profesora Univerziteta u Tuzli dugogodišnjeg nastavnika na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Knjiga žalosti bit će otvorena do 17.00 časova.

Reha Centar

Ukop prof. Halida Redžića obavit će se na mezarju Brdo 1. u Lukavac mjestu dana 20.05.2017 (subota).

IN MEMORIAM – dr.sc. Halid Redžić, vanr.prof.


Ime i prezime: Halid Redžić halidredzic
Akademsko zvanje: Vanredni profesor
Uža naučna oblast: Bazične i primijenjene kineziološke discipline
Funkcija: Nastavnik

Tema doktorske disertacije:

Valorizacija efekata elementarnih igara u vodi i na suhom na transformaciju morfoloških i motoričkih odlika djece nižih razreda osnovne škole

Tema magistarskog rada:

Uticaj snage i fleksibilnosti na nivo propulzije ostvarene kraul tehnikom

Objavljene knjige:

Mikić, B., Redžić, H., (1995). Džudo. Tuzla: PrintCom d.o.o. Grafički inženjering.

Hmjelovjec, I., Redžić, H., Hmjelovjec, D. (2005). Gimnastika za osnovnu školu. Tuzla: PrintCom d.o.o. Grafički inženjering.

Redžić, H., (2011), Teorija i metodika obuke tehnika sportskog plivanja, Tuzla: SUTIGRAF-TUZLA. d.o.o. Zoljić – Tuzla.

Popis najznačajnijih objavljenih radova:

Redžić, H. (2002). Kanoničke relacije bazičnih motoričkih karakteristika fleksibilnosti i snage i situaciono- motorikih testova plivača kraul tehnikom. Sport u teoriji i praksi, Sarajevo, god. 6, br. 1, str. (29-33).

Redžić, H., Lačić, O. ( 2002). Kanoničke relacije morfoloških karakteristika i specijalnih motoričkih testova plivača kraul tehnikom. Sport u teoriji i praksi, Sarajevo, god. 6, br. 1, str. (35-40).

Redžić, H. (2004). Uticaj koordinacije na rezultat u plivanju kraul tehnikom. Sport -naučni i praktični aspekti,Tuzla, god. 1. br. 1, str. 23- 31.

Redžić, H. (2004). Povezanost morfoloških prostora sa plovnošću i efikasnošću u plivanju. Sport u teoriji i praksi, Sarajevo, god. 8, br. 1, str. (59 – 65).

Redžić, H., Goletić, E., Katanić, N. (2011). “Kvantitativne promjene morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti dječaka predškolske dobi primjenom programa elementarnih igara u vodi i na suhom.” Zbornik radova VIII-ma Međunarodna naučna konferencija i VII–i Kongres Crnogorske sportske akademije, Herceg Novi. Fakultet za sport i fizičko

Redžić, H., Goletić, E., Huremović, Dž., (2011). Efekti kvalitativnih promjena motoričkih sposobnosti kao produkt programa elementarnih igara na suhom i u vodi kod djevojčica uzrasta 6 i 7 godina. Zbornik naučnih i stručnih radova „Sport i zdravlje“ Tuzla, str. (257-262), Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerzitet u Tuzli.

Redžić, H., Mehinović, J., Goletić, E., Bilalić, J. (2011). Kvantitativne promjene morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti djevojčica predškolske dobi primjenom programa elementarnih igara u vodi. Naučno – stručni časopis „Sportski logos“, god. 9, br. 16/17, str.(50-58). Nastavnički fakultet Mostar, odsjek za sport i zdravlje.

Ostala stručna i naučna dostignuća:

Bio je aktivan trener sportske gimnastike, a naročito zapažene rezultate postigao je kao trener plivanja u PK “Bosna” Sarajevo, PK “Galeb-Koksara” Lukavac i na kraju kao šef stručnog štaba PK “Sloboda” Tuzla.

U četverogodišnjem mandatu od 1996. godine bio je glavni trener reprezentacije RBiH u plivanju gdje je postigao zapažene rezultate u mnogim zemljama Evrope (Švedska, Danska, Austrija, Turska, Slovenija, Hrvatska, Mađarska i dr.).

U zvanje Viši asistent na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli je izabran 28.06.2001. godine na užu naučnu oblast „ Polistrukturalne aktivnosti“, a u okviru izbora povjereni su mu predmeti „Sportska gimnastika“ i „Plivanje“.

untz / aktuelno.ba

Komentari

Komentara