Ključevi za šesnaest stambenih jedinica porodicama koje su u stanju socijalne potrebe

Menprom

Korisnicima projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integriranog modela u teoriji i praksi“, gradonačelnik Jasmin Imamović i direktorica za BiH Hilfswerk Austrija International Suzana Jašarević, danas su uručili ključeve stanova u novoizgrađenoj zgradi, u Tuzli. Projekat „SHS“ finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2011) uz kofinansiranje lokalnih vlasti, a projekat implementira Hilfswerk Austrija International (HWA) sa organizacijom Fondacija Lokalne Demokratije (FLD).

Reha Centar

Izgradnja stambenog objekta, sa šesnaest stambenih jedinica u Tuzli, koje se dodjeljuju korisnicima na korištenje po principu socijalnog stanovanja, realizovan je uz značajnu administrativnu i finansijsku podršku lokalnih vlasti.

STANOVI ZA DJECU STANOVI ZA DJECU

„Ovo je veoma dobar projekat za socijalno ugrožene porodice, riječ je o zgradi koja u svom sastavu ima i prostoriju za mjesnu zajednicu i prostoriju za ambulantu. Izdvojeno je 200.000 KM iz sredstava Budžeta Grada, za sufinansiranje ovog projekta. Pored toga, Grad Tuzla je dao doprinos i tako što je obezbijedio zemljište za izgradnju zgrade, sa svim pratećim potrebnim dozvolama i infrastrukturom, u protuvrijednosti od oko 150.000 KM. Korisnike stanova odabrala je, putem Javnog poziva, zajedniča komisija, u čijem radu su učestvovali predstavnici Grada Tuzla, Centra za socijalni rad Tuzla i Hilfswerk Austrija, a radi se o korisnicima stalne novčane pomoći, osobama sa invaliditetom, žrtvama nasilja u porodici, mladima koji su izašli iz Doma za djecu bez roditeljskog staranja i porodicama čije su kuće stradale u prirodnoj nesreći 2014. godine. Meni je jako drago, da se zbog potreba građana, gradska administracija uspjela izboriti, u konkurenciji cijele BiH, za ova sredstva, tako da Tuzla bude jedna od šest lokacija na kojima se realizuje projekat“- izjavio je gradonačelnik Jasmin Imamović.

STANOVI ZA DJECU STANOVI ZA DJECU

Projekat su finansijski podržali i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH/Fond za povratak BiH sa 130.000 KM, Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica FBiH, sa iznosom od 300.000 KM, Vlada Tuzlanskog kantona/Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, sa iznosom od 30.000 KM, te Hilfswerk Austria International 78.233 KM.

STANOVI ZA DJECU

Projektom će biti izgrađeno ukupno 6 stambenih zgrada u šest općina/gradova na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa ukupno 62 stambene jedinice, za porodice koje su u stanju socijalne potrebe.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara