Kako je izgledao prvi premijerski radni dan Bahrije Umihanića

Spread the love
Menprom

Već prvog radnog dana novog saziva Vlade Tuzlanskog kantona premijer Bahrija Umihanić je sa ministrima imao četiri sastanka sa predstavnicima sindikata sa područja TK. Prvi u nizu bio je sastanak sa predstavnicima industrijskih sindikata, a cilj je bio upoznavanje sa aktualnim problemima i mogućim načinima kao i prijedlozima sindikata za njihovo rješavanje. Ovom prilikom predstavnici sindikata su istakli da su uvijek bili spremni za saradnju i insistirali na poštivanju zaključaka tematske sjednice Skupštine o stanju u industriji na području našeg kantona, te upućivanju inicijative prema federalnom nivou vlasti kako bi se izmijenili postojeći federalni zakoni i time stvorile pretpostavke za rješavanje problema 97 firmi sa područja Tuzlanskog kantona. Također traženo je i da Vlada što prije imenuje svoja četiri predstavnika u Ekonomsko – socijalnom vijeću kako bi se ovo tijelo moglo punopravno uključiti u rješavanje ove problematike.

Reha Centar

U kontekstu oživljavanja drvoprerađivačke industrije na našem kantonu, predstavnici sindikata ove oblasti napominju kako je već dogovoreno da trupci počnu ulaziti u Konjuh kako bi se pokrenula proizvodnja.

Jedan od problema koje je Premijer istakao jeste i oboljelost šumskog fonda i traženje krivca za takvo stanje.

Predstavnik sindikata rudarstva zatražio je reviziju Zakona o javnim nabavkama kako bi rudnici dobili proritet za bržu nabavku opreme.

Nakon što je saslušao prijedloge i probleme s kojim se sindikati i radnici susreću, premijer Umihanić je pojasnio detalje Fonda solidarnosti, čije se osnivanje uskoro očekuje, kao i potrebu za njegovim postojanjem. „82.000 zaposlenih na području Tuzlanskog kantona treba da pokaže da je to moguće“, ističe premijer Umihanić.

 Razgovarajući sa predstavnicima sindikata uslužnih djelatnosti predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona su istakli da je potrebno locirati probleme i sastaviti listu prioriteta. Jedan od problema koji je također prisutan na području TK, a koji su istaknuli i predstavnici ovih sindikata je i da gotovo trećina od 100.000 nezaposlenih, koliko ih se vodi na evidenciji Biroa za zapošljavanje,  radi „na crno“, a na evidenciju se prijavljuje isključivo radi ostvarivanja određenih prava. Neka od rješenja koja su se mogla čuti na sastanku, a koje su sindikati predložili su izmjene Zakona o komunalnom redu TK, ponovno pokretanje inicijative za izgradnju deponije, korigovanje esencijelne liste lijekova u smislu uvođenja maksimizirane, a ne minimalne cijene lijeka na listi, uvođenje ljudi u sistem zdravstvene zaštite, te ukidanje linijskog taksi prijevoza na području više općina Kantona.

 Svoje probleme na jednom od današnjih sastanaka Premijeru i ministrima su prezentovali i radnici pet najugroženijih firmi sa područja Tuzlanskog kantona. Predstavnici „Dite“, „Konjuha“, „Polihema“, „Poliolchema“ i „Guminga“ su istakli da je potrebno boriti se za svako radno mjesto i podžali ideju za osnivanje stručnih timova u svakoj od ovih fabrika. Kada su u pitanju ove fabrike, Premijer je rekao da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti njima, obići sve fabrike, upoznati se sa stanjem, te u skladu sa mišljenjima stručnih timova pokušati iznaći najoptimalnije rješenje.

 Na posljednjem u nizu današnjih sastanaka sa predstavnicima sindikata, predstavnici uposlenih u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi Tuzlanskog kantona su iznijeli svoje probleme u zavisnosti od sektora i oblasti iz koje dolaze. Iako je bilo govoro o radikalnijim mjerama sindikata obrazovanja, ministar finansija Miralem Nuhanović je istakao da će i pored izuzetno teške situacije u Budžetu nastojati da plaće ovoj kategoriji budžetskih korisnika budu isplaćene do kraja tekućeg mjeseca. Ovom prilikom bilo je govora i o depolitizaciji škola na našem kantonu, a što su predstavnici sindikata podržali.

 Predstavnici sve četiri grupacije sindikata s kojima su se predstavnici Vlade Tuzlanskog kantona danas susreli podržali su ciljeve i planirane aktivnosti premijera Umihanića i Vlade na čijem je čelu. Na ovaj način novoformirana Vlada Tuzlanskog kantona otvorila je socijalni dijalog sa predstavnicima radnika na području Tuzlanskog kantona.

Odjeljenje za informisanje AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara