Još jedan u nizu kompleksnih zahvata iz oblasti endovaskularnih neurointervencija na UKC Tuzla

Menprom

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, 29.10.2015. godine, načinjen je još jedan u nizu kompleksih zahvata iz oblasti endovaskularnih neurointervencija. Naime, pacijentica sa gigantskom intrakranijalnom aneurizmom izliječena je implantacijom posebne vrste implantata u krvne sudove mozga. Riječ je o “flow-diverteru”, implantatu čija je svrha “preusmjeravanje” krvi iz aneurizme u normalan krvni sud, što omogućava da krvni sud “epitelizira”, dovodeći do nestanka aneurizme, a samim tim i do nestanka simptoma.

Reha Centar

“Kod spomenute pacijentice radilo se o gigantnoj aneurizmi unutrašnje karotidne arterije, koja je svojim kompresivnim efektom dovela do pritiska na optičke nerve i slabosti vida na oba oka. Veličina i lokalizacija ove aneurizme su faktori koji je čine nepovoljnom za operativno mikrohirurško liječenje, koje se takođe izvodi u našoj ustanovi. Stoga je u prvom redu razmatrano endovaskularno liječenje, ali odlučili smo se za “flow diverter” jer je to bio jedini način da se omogući smanjivanje pritiska na optičke (očne) nerve, te omogući oporavak vida. Posebno sam zadovoljan neposrednim rezultatom, jer je pri kraju samog zahvata bilo evidentno da je već u ovoj fazi aneurizma u potpunosti isključena iz cirkulacije. Nekad za ovaj proces “cijeljenja” aneurizme nakon implantacije “flow-divertera” treba da prođe 3-9 mjeseci” rekao je doc.dr. Mirza Moranjkić, neurohiurg koji je zajedno sa svojim kolegom prof. dr. Harisom Husejnagićem izveo ovaj zahvat.

Prema riječima prof. dr. Harisa Huseinagića, načelnika Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, na prostoru Bosne i Hercegovine ovu proceduru samostalno izvodi jedino tuzlanski tim, a projekat je realiziran u saradnji Klinike za neurohirurgiju i Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu UKC Tuzla. Pacijenti ovu uslugu dobijaju besplatno, jer sve troškove zahvata snosi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Također, prof. Huseinagić je naglasio da se ova procedura izvodi jedino kod pacijenata koji imaju “gigantsku” aneurizmu koja se ne može uraditi konvencionalnim endovaskularnim niti operativnim tehnikama.

Tim koji je izveo zahvat su činili Doc.dr. Mirza Moranjkić, neurohirurg, Prof. dr. Haris Husejnagić, interventni radiolog, te tehničari Dair Alić, Senad Šadić i Zvjezdana Moranjkić.

U UKC Tuzla se zadnje dvije godine rutinski izvodi ova i sve druge vrste zahvata iz oblasti endovaskularnog liječenja krvnih sudova mozga (uključujući kolilovanje i stent-asistirano koilovanje intrakrnaijalnih aneurizmi, embolizacija AV malformaicja mozga i kičme, te implnatacija stetzova u karotidne arterije). Cijena ovog zahvata u inozemstvu iznosi i nekoliko desetina hiljada eura.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara