Jednokratna novčana primanja dobitnicima ratnih priznanja

Menprom

Vlada TK donijela je Odluku o odobravanju sredstava u visini 200.000,00 KM  na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2015. godini.

Reha Centar

Prema Odluci, odobrena sredstva planirana su Programom korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko-invalidske zaštite u 2015. godini i biće realizovana iz sredstava namijenjenih za dopunska prava iz BIZ-a i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a.

Osnovica za pojedinačna jednokratna novčana primanja je ostvarena prosječna plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

aktuelno.ba

 

 

Komentari

Komentara