Jedinstveno zaštiti kulturnu i historijsku baštinu BiH

Rental Travel

Sistemsko rješavanje finansiranja sedam ustanova kulture od interesa i značaja za Bosnu i Hercegovinu tokom 2016., 2017. i 2018. godine bila je tema današnjeg sastanka ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića sa premijerom Tuzlanskog kantona Begom Gutićem, gradonačelnikom i načelnicima općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Reha Centar

Imajući u vidu teško stanje u kojem se nalaze Zemaljski muzej BiH, Historijski muzej BiH, Umjetnička galerija BiH, Kinoteka BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, kao i kulturno – historijski značaj koji ove institucije i građa o kojoj se one staraju imaju za državu Bosnu i Hercegovinu u cjelini, svi prisutni izrazili su spremnost da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu njihov rad i djelovanje.

Ipak, složili su se prisutni, teret i troškove finansiranja ovih ustanova kulture treba podijeliti tako da osim državnog nivoa, najveći dio sredstava izdvoje Federacija BiH, Kanton Sarajevo i Općine na čijem području te ustanove rade.

„Raduje me svijest svih načelnika o potrebi i neophodnosti ustanova kulture Bosne i Hercegovine, ali moram istaći da osim tih institucija imamo i naše ustanove kulture, kao što je Muzej istočne Bosne, koji je također u teškom stanju i koji nije otvoren za javnost, a za koje se mi u narednom periodu također moramo pobrinuti“ istakao je premijer Gutić.

„Ugrožavanjem rada institucija kulture Bosne i Hercegovine ugrožava se direktno i Bosna i Hercegovina. Poznavajući situaciju u kojoj radi Vijeće ministara i činjenicu da bi neki rado vidjeli da te institucije propadnu, te time zadali jak udarac cjelovitosti Bosne i Hercegovine, odavdje želimo poručiti da ima nas dovoljno koji to nećemo dopustiti“ riječi su gradonačelnika grada Tuzle Jasmina Imamovića.

S tim u vezi dogovoreno je da se u narednim danima pripremi Memorandum o razumijevanju s ciljem podrške ustanovama kulture od općeg interesa i značaja za Bosnu u Hercegovinu, a koji će potpisati premijeri, gradonačelnici i načelnici općina koje će u naredne tri godine iz svojih budžeta izdvojiti sredstva za finansiranje ovih javnih ustanova.

Ukoliko Memorandum bude potpisan do polovine mjeseca septembra brojne ambasade i međunarodne organizacije voljen su finansijski pomoći sanaciju kulturnih institucija, ali je preduslov da se domaćim resursima riješi pitanje finansiranja njihovog rada i imenovanja upravljačkih tijela u njima.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara