Jedanaesta po redu godišnja konferencija gastroenterologije 2015.

Menprom

Jedanaesta po redu godišnja konferencija gastroenterologije 2015. održat će se 19. i 20. marta/ožujka 2015. godine u Domu mladih u Sarajevu. U okviru Konferencije održat će se i godišnji sastanak endoskopskih medicinskih sestara i tehničara. I ove godine Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju (ESGE).

Reha Centar

Tema ovogodišnje, Jedanaeste konferencije gastroenterologije su  bolesti gornjeg dijela probavnog sistema, jednjaka i želuca. Podaci govore da je u svijetu, a i kod nas povećan broj ove vrste oboljenja, uzrokovanih savremenim načinom života, stresom, nekvalitetnom prehranom, konzumiranjem alkohola i cigareta i drugim uzročnicima.

Vrhunski međunarodni i domaći eksperti kroz predavanja i demonstracije vještina predstavit će najnovije  metode liječenja oboljenja gornjeg dijela probavnog sistema, odnosno, jednjaka i želuca.

Prvog dana Konferencije, 19. marta/ožujka učesnici Konferencije će imati priliku kroz  predavanja eminentih stručnjaka upoznati se sa najnovijim svjetskim dostignućima u tretmanu oboljenja želuca i jednjaka.

Drugog dana Konferencije, učesnicima će biti predstavljene savremene endoskopske  metode koje predstaviti međunarodni i domaći stručnjaci, među kojima je i prof. dr. Klaus Monkemuller, vodeći američki stručnjak za gastrointestinalnu endoskopiju.

Jedanaesta konferencija gastroenterologije nije koncipirana samo za gastroenterologe, nego i za opće interniste, hirurge, radiologe, onkologe, pedijatre, kao i ljekare opće prakse, studente i medicinsko osoblje.

Koncept ovogodišnje Konferencije baziran je na više nego pozitivnim iskustvima prethodnih konferencija, što je rezultat napornog rada Organizacijskog komiteta konferencija gastroenterologije koje se godinama održavaju u Sarajevu i BiH, s ciljem da bh. ljekarima i medicinskim radnicima omogući kontinuirano informiranje i educiranje o najznačajnijim saznanjima i dostignućima savremene gastroenterologije.

Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine ima za cilj promovirati ovu elitnu granu medicine u BiH i regiji. Godišnja konferencija gastroenterologije u Sarajevu je već godinama glavni medicinski događaj u oblasti gastrenterologije i hepatologije u ovom dijelu Evrope.

Organizatori Jedanaeste godišnje konferencije gastroenterologije su Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine, Instiut za gastroenterohepatologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,  Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Udruženje ljekara za kliničku prehranu Bosne i Hercegovine.

Očekuje se da će u radu Konferencije učestvovati više od 500 ljekara, od čega je oko 350 ljekara iz iznozemstva te oko 100 medicinskih sestara i tehničara.

Predsjednik Organizacijskog komiteta je prof. dr. Rusmir Mesihović, počasni predsjednik je prof. dr. Mehmed Gribajčević, a direktor Konferencije je prof. dr. Nenad Vanis.

Generalni sponzor Konferencije je farmaceutska kompanija Bosnalijek.

aktuelno.ba

 

Komentari

Komentara