Javno pismo premijera Bege Gutića Osnovnoj školi „Miričina“

Spread the love
Rental Travel

Uvaženi direktore i članovi Školskog odbora osnovne škole „Miričina“, pored svih dosadašnjih aktivnosti koje smo kao Vlada Tuzlanskog kantona poduzimali kako bi smo obezbijedili zakonit rad vaše osnovne škole, ovim putem vas i javno pozivam da se u okviru svog rada i djelovanja držite zakonskih ovlaštenja i svoje djelovanje zadržite u okviru zakonski propisanih normi i procedura.

Reha Centar

Podsjećamo, zbog nezakonitog postupanja u postupku prijema zaposlenika sa invaliditetom, Kantonalna Vlada je već nedavno smijenila Školski odbor ove škole i imenovala nove članove ovog upravljačkog tijela.

Obzirom da konkursna procedura za prijem u radni odnos još uvijek traje, te da se ovih dana očekuje i održavanje sjednice školskog odbora, i ovim putem, javno, pozivamo članove Odbora i Menadžment škole da se u cijelosti i dosljedno pridržavaju zakonom propisanih procedura i pridržavaju svojih ovlasti, te da konkursno proceduru okončaju prijemom prvorangiranog kandidata, koji je u skladu sa unaprijed propisanim kriterijima osvojio najveći broj bodova.

Ovim putem naglašavamo da će Vlada biti dosljedna svom legalističkom opredjeljenju, te da ćemo spriječiti bilo kakve pokušaje manipulacije u okviru konkursne procedure.

Na kraju, ovim putem želimo i javno pohvaliti menadžment Škole, koji je našao snage i zauzeo opredjeljenje da osobama sa invaliditetom pruži mogućnost adekvatnog radnog angažmana, te time pokazao i svoju društvenu odgovornost prema zajednici u kojoj djeluje.

S poštovanjem,

PREMIJER KANTONA – Bego Gutić

aktuelno.ba

Komentari

Komentara