Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za podršku razvoja poduzetništva

Spread the love
Rental Travel

Ovaj Javni poziv otvoren je za sve samostalne djelatnosti i privredna društva, registrovana na području grada Tuzla u 2017. godini, kao i za već postojeća – registrovana fizička i pravna lica koja povećavaju broj zaposlenih u 2017. godini, zapošljavanjem osoba sa područja grada Tuzla, kao i nezaposlenih osoba sa invaliditetom.

Reha Centar

Detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za ostvarivanje novčane podrške, navedene su u tekstu Javnog poziva i Prijavnim obrascima za sudjelovanje u jednom od slijedećih projekata: „Zapošljavanje i nova radna mjesta“, „Sigurni start“ i „Zapošljavanje ranjivih kategorija“, koji će biti objavljeni na web stranici Grada Tuzla: www.tuzla.ba, odnosno dostupni u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla.

Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla će organizovati predstavljanje  sadržaja Javnog poziva, tzv. “otvoreni dan” i poziva sve zainteresovane predstavnike poslovnih subjekata. Na predstavljanje Javnog poziva koje će se održati dana 11.05.2017. godine (četvrtak), sa početkom u 12,00 sati, u Sali Doma penzionera Tuzla, adresa Filipa Kljajića broj 22, 75000 Tuzla.

Sve detaljnije informacije o uslovima, načinu i postupku apliciranja na Javni poziv mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, putem telefona 035 307 380, ili e-maila: jusufz@tuzla.ba ili marijanai@tuzla.ba

aktuelno.ba

Komentari

Komentara