Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica

Menprom

Na osnovu Ugovora o realizaciji projekta „Sistem socijalnog stanovanja (SHS) – Razvoj integrisanog modela u teoriji i praksi”, potpisanog između Grada Tuzla i Hilfswerk Austria International, br. 02-35-7032-2013 od 17.09.2013. godine i Pravilnika o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jednica pod zakup u cilju realizacije projekta “Sistem socijalnog stanovanja”- Hilfswerk Austrija (HWA), Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i povratak Grada Tuzla objavljuje:

Reha Centar

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja”

Kompletan tekst poziva, zajedno sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na ovom linku ili u dokumentima ispod:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu u zakup socijalnih stambenih jedinica na području Grada Tuzla u okviru projekta “Sistem socijalnog stanovanja”

Prijavni obrazac

Pravilnik o načinu dodjele i odabira korisnika stambenih jedinica pod zakup u cilju realizacije projekta „Sistem socijalnog stanovanja“ – Hilfswerk Austria (HWA)

Foto: Arhiv

aktuelno.ba

Komentari

Komentara