Javni poziv UNDP-a „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“

Menprom

Obavještavamo Vas da je UNDP na svojoj zvaničnoj web stranici www.ba.undp.org objavio Javni poziv za podizanje zasada maline. EU Program oporavka od poplava će kroz programsku komponentu Ekonomski oporavak dodjeliti bespovratnu pomoć fizičkim osobama koje su pretrpile materijalnu štetu od majskih poplava u 2014. godini, sa ciljem oporavka njihove ekonomske situacije, kroz podizanje trajnih zasada maline – sorte Miker i Polka.

Reha Centar

UNDP poziva sva fizička lica koja su pretrpjela materijalnu štetu u poplavama 2014. godine, da podnesu prijavu za učešće u aktivnostima projekta EU Programa za oporavak od poplava.

Prijaviti se mogu fuzička lica koja su se bavila ili se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koja žive na području grada Tuzle.

Sva zainteresirana fizička lica koja žive na području grada Tuzle mogu preuzeti odgovarajuće obrazce za prijavu u Gradskoj upravi Tuzla ili sa web stranice http://www.ba.undp.org.

Fizička lica koja ispunjavaju uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu, najkasnije do 28.09.2015. godine, do 13:00h. Sve prijave slati na registry.ba@undp.org ili direktno u jedan od UNDP ureda:

  • Sarajevo, Zmaj od Bosne bb (UN House)
  • Doboj, Cara Dušana bb
  • Banja Luka, Trg Republike Srpske 1/C1
  • Tuzla, Mije Keroševića 20 (zgrada TRV Tuzla)

Dostavljene prijave moraju biti predane u zatvorenoj koverti i naslovljene na „EU Program obnove od poplava – javni poziv za podizanje zasada maline“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi na broj faksa +387 33 552 330 ili putem e-mailaregistry.ba@undp.org., kao i usmenim putem na kontakt telefon 035 307 391.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara