Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2017. godini

Spread the love
Menprom

Na osnovu člana 18. stav 1. Statutarne odluke o organizaciji Grada Tuzle u skladu sa Zakonom o Gradu Tuzla (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 1/14 , 3/15, 7/15 i 11/15), a u vezi sa članom 40. Poslovnika Općinskog vijeća Tuzla (“Službeni glasnik Općine Tuzla “, broj: 7/05., 7/11. i 10/14), člana 23. Odluke o javnim priznanjima (“Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/07., 5/08. i 6/09.), i člana 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2017. godini (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 2/17), Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, raspisuje:

Reha Centar

J A V N I K O N K U R S

za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2017. godini u povodu obilježavanja sljedećih značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

1. Drugi oktobar

2. Dvadeset peti novembar

Tekst Javnog konkursa

aktuelno.ba / Grad Tuzla

Komentari

Komentara