Izvršni odbor Udruženja poslodavaca FBiH usvojio strateški dokument „Šta poslodavci očekuju od vlasti?“

Spread the love
Rental Travel

Izvršni odbor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici održanoj u četvrtak, 30. augusta/kolovoza 2018. godine u Ključu tekst obraćanja političkim strankama „Šta poslodavci očekuju od Vlasti“. U ovom strateškom dokumentu, koji je predstavljen medijima i bh. javnosti na konferenciji za novinare,  od političkih stranaka koje će učestvovati na predstojećim općim izborima traži da podrže zahtjeve poslodavaca u cilju postizanja boljeg poslovnog ambijenta.

Reha Centar

„Predložena rješenja Udruženja poslodavaca FBiH imaju za cilj rasterećenje privrede, unapređenje poslovnog ambijenta koji će omogućiti stabilno poslovanje članica UPFBiH, povećanje zaposlenosti, suzbijanje sive ekonomije, pojednostavljivanje administrativnih procedura,ravnopravan tretman privatnog/realnog sektora u odnosu na javni,jačanje socijalnog dijaloga teintenziviranje rada sa Vladom FBiH u cilju postizanja adekvatnog poslovnog ambijenta“, rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Ovaj dokument bit će dostavljen svim političkim strankama koje će učestvovati na predstojećim izborima,  uz zahtjev da podrže prijedloge Udruženja poslodavaca FBiH.

„Udruženje poslodavaca FBiH očekuje odgovor od političkih stranaka prije završetka predizborne kampanje i od njihovog odgovora na naše prijedloge, građani će moći zaključiti kakav stav imaju prema rješavanju ekonomskih problema i podizanju životnog standarda građana“, istaknuo je Mladen Pandurević, direktor UPFBiH.

Poslodavci od zakonodavne i izvršne vlasti traže usvajanje ponuđenih rješenja koja se ogledaju u sljedećem:

 1. PDV
 • Pomjeranje roka plaćanja PDV-a na zadnji dan u mjesecu za predhodni mjesec
 • Plaćanje PDV-a po naplati fakturi za obrtnike i mala poduzeća
 • Ukidanje prava na odbitni PDV za fakturu koja nije plaćena
 • Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u:
 1. uvođenje obaveza plaćanja PDV-a stranim prevoznicima za usluge prevoza putnika
 2. uspostavljanje principa uzajamnosti povrata PDV-a, odnosno stvaranje pravnog okvira za zaključivanje bilateralnih sporazuma sa drugim državama

 

 1. RASTEREĆENJE PRIVREDE NA SVIM NIVOIMA
 • smanjenje parafiskalnih nameta
 • sprječavanje uvođenja novih nameta
 • smanjenje opterećenja cijene rada
 • uvođenje poreznih olakšica
 • smanjenje broja i visine naknade za administrativne takse

 

 1. POBOLJŠANJE POSLOVNOG AMBIJENTA
 • Izmjena Zakona o javnim nabavkama
 • Donošenje odluke vezano za izvozne takse za trupce i poluproizvode od drveta
 • Izmjena Zakona PIO/MIO (mogućnost zasnivanja radnog odnosa za osobe koje su ostvarile uslove za penziju)
 • Pojednostavljenje i ubrzavanje administrativnih procedura
 • Ubrzavanje sudskih postupaka
 • Donošenje Zakona o poticajima

 

 1. OMOGUĆAVANJE SOCIJALNIM PARTNERIMA DA NA SVIM NIVOIMA VLASTI UČESTVUJU U IZRADI I DONOŠENJU SVIH ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJI SU OD INTRESA POSLODAVACA:

 

 1. Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Vlade FBiH
 2. Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta FBiH
 3. Inicijativa za izmjene i dopune Poslovnika Doma naroda Parlamenta FBiH
 4. Primjedbe u formi amandmana na Prijedlog uredbe o procjeni uticaja propisa
 5. Inicijativa za izmjene i dopune Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa FBiH
 6. Zahtjev za formiranje koordinacionog tijela za parafiskalne namete u FBiH

 

 1. UNAPRIJEDITI RAD EKONOMSKO-SOCIJALNIH VIJEĆA NA SVIM NIVOIMA I FORMIRATI NOVA

 

 1. HITNO USVAJANJE PET ZAKONA PRIJEDLOGA UPFBIH

 

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
 • Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prevozu

 

 1. USVAJANJE 19 ZAKONA KOJE ĆE PPRIPREMITI UPFBIH
 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 3. Zakon o finansijskom poslovanju
 4. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 5. Zakon o izmjenama i dopunama zakona o privrednim društvima
 6. Zakon o registraciji privrednih društava
 7. Zakon o stečaju
 8. Zakon o zaštiti na radu
 9. Zakon o štrajku
 10. Zakon o mirnom rješavanju sporova
 11. Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba
 12. Zakon o porezu na dohodak
 13. Zakon o doprinosima
 14. Zakon o porezu na dobit
 15. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 16. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sistemima
 17. Zakon o izmjeni Zakona o cestovnom prometu
 18. Zakon o racunovodtvu i reviziji
 19. Zakon o federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi
 20. Zakon o ESV-u
 21. OTPOČINJANJE RADA NA UVOĐENJU FISKLANE DEVALVACIJE

AKTUELNO.BA

 

 

Komentari

Komentara