Izvršena primopredaja šest stambenih jedinica romskim porodicama u MZ Kiseljak

Rental Travel

Danas je izvršena primopredaja šest stambenih jedinica, u tuzlanskoj mjesnoj zajednici Kiseljak, romskim porodicama, korisnicima projekta socijalnog stanovanja za Rome (realizacija sa Hilfswerk Austrija u okviru EU programa Roma Action).

Reha Centar

Na ceremoniji primopredaje ključeva i ugovora, prisutnima su se obratili Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice FBiH i Suzana Jašarević, direktorica za BiH, Hilfswerk Austrija International.

„Grad Tuzla je jedna od četrnaest općina/gradova učesnica u projektu koja zbog izraženih potreba snažno podržava socijalnu inkluziju Roma, i veoma smo ponosni na ostvarenu saradnju, koja je i više nego ušpješna na svim dosadašnjim projektima. Grad Tuzla je aktivno učestvovao u implementaciji projekta, osigurao je zemljište za izgradnju, sve potrebne dozvole, priključke na infrastrukturu i vanjsko uređenje kao i 80.000 KM kofinansiranja. Ključeve će danas dobiti šest mladih bračnih parova, sa djecom, koji nisu imali nikakav smještaj, a po modelu socijalnog stanovanja.“ – izjavila je Suzana Jašarević, direktorica za BiH, Hilfswerk Austrija International.

grad tuzla

Cilj projekta je podrška implementaciji Romskih akcionih planova u BiH uz doprinos poboljšanja životnih uslova i socio-ekonomskog uključenja marginalizirane romske populacije sa aktivnim uključenjem i učešćem lokalnih vlasti.

„Ovo je važan socijalni program koji realizujemo, a nakon što smo sa Hilfswerk Austrija International i EU dodijelili 16 stanova u MZ Ši Selo, danas je još šest porodica dobilo ključeve. Ranije je izvršena i rekonstrukcija šest oštećenih kuća. Ukupna vrijednost projekta je oko 320 hiljada KM, a urađena je i rekonstrukcija oklone komunalne infrastrukture, asfalt, ulična rasvjeta, vodovod i kanalizacija, a sve u namjeri da reagujemo na izražene potrebe građana ove mjesne zajednice. Naš uslov je da djeca korisnika ovog programa redovno pohađaju školu. Ovo je primjer odlične saradnje sa domaćim i stranim organizacijama“ – izjavio je graonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović u svom obraćanju prisutnima.

Projekat „Action Roma“ za podršku socijalno-ekonomskoj inkluziji populacije Roma u BiH, kroz stambeno zbrinjavanje, društveno-ekonomske mjere sa proaktivnim učešćem lokalnih vlasti i drugih zainteresiranih grupa, finansira Europske unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć (IPA 2011), a kofinansiraju lokalne vlasti. U okviru ovog projekta je izgrađeno/obnovljeno 149 stambenih jedinica za romske porodice, koje su su uselile u nove ili sanirane stambene objekte. Projekat provode Hilfswerk Austrija International u saradnji sa organizacijom ASB i udruženjem Kali Sara – Crna Sara.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara