Izvještaj o aktuelnoj situaciji na TK za 21.05.2014.

Spread the love
Menprom

 KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE  ZAŠTITE

Reha Centar

I Z V J E Š T A J

O AKTUELNOJ SITUACIJI U OBLASTI ZAŠTITE I SPASAVANJA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

ZA 21.05.2014. godine u 0900 sati                    

(potresi, poplave, visoki snijeg i sniježni nanosi, olujni vjetar, grad, prolom oblaka, klizište, suša, hladnoća, te masovne pojave ljudskih, životinjskih i biljnih bolesti) 

Vodostaj na brani HA Modrac u 08,00 sati iznosio je 200,44 m.n.m. Tačka preljeva je 200 m.n.m., što znači da je visina preliva 44 centimetra. Vodostaj opada oko 1 cm na sat. Ispust 101,3 m3/s

 Stanje na putevima:

M-4 Tuzla-Zvornik – Zbog aktivnog klizišta u mjestu Čaklovići, saobraćaj putničkih vozila i autobusa odvija se jednom trakom, dok teretna vozila koriste obilazne pravce.

M-18 Kladanj-Olovo – Zbog sanacije mosta preko Ujića rijeke saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

 Kada je u pitanju stanje na regionalnim putevima na području Tuzlanskog kantona, svi pravci su prohodni, s tim da se na određenim dionicama saobraćaj, zbog nanosa i klizanja tla odvija otežano jednom saobraćajnom trakom. Mole se vozači da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju i da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu. Ekipe putne operative su na terenu i konstantno su angažirane na saniranju posljedica od poplava i klizanja tla.

 Prema informacijama dobijenih od OSCZ na području TK kao posljedica poplava i klizišta od 15.05. do momenta slanja izvještaja na sreću nije stradalo niti jedno lice.

 Na području Tuzlanskog kantona do sada je prema  preliminarnim podacima evidentirano  2556 klizišta koja ugrožavaju 2795 objekata, a evakuisane su ukupno 1804 osobe.

Općina Živinice

U toku noći  registrovan manji odron zemljišta na magistralni put M-18 u mjestu Podgajevi.

Iz naselja Zukići jedna porodica evakuisana i smještena u kasarnu Dubrave prihvatni centar.

Općina Banovići

U toku posljednja 24 sata prijavljena 32 nova klizišta.

Do sada je na području ove općine evidentirano ukupno 180 klizišta. Kao posljedica klizanja tla uništeno je 126 objekata, a ugroženo njih 126.

Opšćina Kalesija

U toku noći na području općine Kalesija evidentirana su još 4 nova klizišta.  Na području Kalesije ukupno je do sada evidentirano oko 240 klizišta, čime je ugroženo 545 objekata. Do sada je sa područja ove općine evakuisano 600 lica.

Vršena je dostava vode za piće u naselje Hrasno.

 

Općina Teočak

Ukupno je prijavljeno 87 klizišta, gdje je ugroženo 70 stambenih objekata. Totalno je uništeno 7 stambenih i 15 pomoćnih objekata.

Općina Sapna

Prijavljena 3 nova klizišta (u naselju Kraljevići i ono ugrožava jedan stambeni objekat, Zaseok gdje ugrožava 3 stambena objekta i u Sapni gdje su ugrožena 3 stambena objekta).

U toku noći na regionalnom putu Zvornik-Sapna-Priboj u Godušu klizište zatvorilo jednu traku na saobraćajnici.

Prema preliminarnim rezultatima na području ove općine evidentirana su 124 klizišta. 248 objekata je ugroženo klizanjem tla, a iseljeno je 335 osoba.

Općina Tuzla

Tokom noći prijavljena su dva nova  klizišta (naselja Gojino Brdo iznad Požarnice i Mala Solina).

Prema jučer ažuriranoj informaciji u Općini Tuzla je prijavljeno ukupno 640 klizišta. Od posljedica klizanja tla 24 objekta su potpuno uništena, na 53 su nastala oštećenja , 146 je ugroženo, a evidentirano je i oko 20 uništenih/oštećenih pomoćnih i drugih objekata.

Evakuirano je ukupno 269 ljudi koji su smješteni u dva hotela, jedan sportski centar, jedan omladinski kamp, jednoj osnovnoj školi, a najveći broj je smješten kod rodbine i prijatelja.

Do sada je angažovano 707 osoba u akcijama zaštite i spašavanja.

Na području općine još uvijek se provode prioritetne aktivnosti osiguranja najosnovnijih uslova za život ljudi na ugroženim područjima. Što veći broj klizišta se nastoji u što kraćem roku staviti pod kontrolu, pa su informacije još uvijek preliminarne. Zbog veličine zahvaćenog područja i rastućeg broja prijava građana, po okvirnoj procjeni 2/3 ugroženog područja nisu stavljene pod monitoring klizanja i nije izvršena ocjena stanja od strane stručnih timova (geologa i građevinaca).

Općina Gradačac

Stanje sa vodotocima je vraćeno u normalu.

Ukupan broj klizišta je ostao isti i iznosi 165. Broj iseljenih je 130 lica (klizište) i 80 lica (poplave) U toku su aktivnosti sanacije

od poplava.

Svi glavni putni pravci na području općine su prohodni za sav saobraćaj sem puteva koji vode do Šamca  i Orašje (poplavljena mjesta).

Snabdijevanje grada i ostatka općine električnom energijom uredno, uz manje prekide radi rušenja jednog dalekovoda i izvjesnog  broja bandera niskonaponske mreže.

Ekipe HES-a  su u kontinuiranom praćenju kvaliteta vode u vodovodima na području općine. Voda u gradskom vodovodu te u lokalnim vodovodima Vrelo, Hukalo, Mionica III  i vodovod Zmajevac je ispravna za piće, dok  je voda u vodovodu  Domažić neispravna za piće. Zbog neispravnost vodovoda Domažić, mjesne zajednice koje se snabdijevaju iz ovog vodovoda, pitka voda se dostavlja cisternama. Svi vodovodi su u funkciji i uredno snabdijevaju domaćinstva.

Općina Lukavac

Na području općine Lukavac evidentirano je 155 klizišta od čega je ugroženo 55 stambenih objekata. Iz 15 objekata je izvršena evakuacija 60 lica. Broj klizišta koja ugrožavaju infrastrukturne objekte je 66, a 31 klizište se nalazi na poljoprivrednoj površini.

Općina Gračanica

U Proteklih 24 sata prijavljeno je 11 novih klizišta. Ukupan broj klizišta na području ove općine je oko 390. Srušeno je ukupno 30, a ugroženo je 98 objekata. Zbog poplava i klizanja tla evakuisane su 64 osobe.

Komisije za procjenu šteta će i danas na teren biti na terenu u nekoliko mjesnih zajednica. Sagledati će situacije i predložiti neophodne mjere za sanaciju.

Oko 95% stanovništva ima uredno vodosnabdijevanje.

Snabdijevanje električnom energijom je dobro.

Mehanizacija JP Komus u saradnji sa Profesionalnom vatrogasnom jedinicom radi užurbano na čišćenju i pranju plavljenih privrednih subjekata, kako bi se osposobili za pokretanje proizvodnje.

Crveni križ općine u saradnji sa nevladinim organizacijama  i merhametom prikuplja neophodne namirnice i ostale potrepštine i redovno odvozi na teren u najugroženija područja.

Općina Srebrenik

Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernom  mjestu ispod Koprića mosta iznosi 1,00 metra.

U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je  imala 19  intervencije (crpanje bunara).

U posljednjih 8 sati prijavljeno su 27 novih klizišta, a u posljednjih šest dana preko 350 klizišta. Klizanjem tla ugroženo je 159 stambenih objekata i 45 putnih komunikacija.

U posljednjih 6 dana evakuisano je 58 porodica, odnosno 209 osoba.

Tokom dana Služba za spašavanje iz ruševina je od jutarnjih sati angažovana na sanaciji posljedica nastalih od prirodne nepogode klizišta na najugroženijim naseljima i to: Potpeć, Blagići, Duboki Potok, Lisovići, put u Hodžićima, Ćojluk-Junuzovići i Novo naselje u Srebreniku.

Otežano je snabdijevanje vodom za piće. Tokom dana pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice i Službe za vodosnabdijevanje  sa cisternama su vršili dostavu pitke vode u najugroženijim naseljima.

Članovi štaba CZ, ekipe Crvenog križa, članovi Gorske službe spašavanja i druge humanitarne organizacije vrše distribuciju paketa sa prehrambenim namirnicama i higijenskim potrepštinama evakuisanim porodicama kao i socijalno i materijalno najugroženijim porodicama.

Tri ekipe stručnjaka obilaze prijavljena klizišta.

Doboj Istok

Na području općine Doboj Istok u toku noći nema novih klizišta niti bilo kakvih promjena. Do sada su u ovoj općini evidentirana 93 klizišta čime je ugroženo 50 objekata.

NUS

U toku jučerašnjeg dana i noći prijavljena su tri slučaja nalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava. Jedno neeksplodirano ubojno sredstvo je pronađeno u blizini kruga firme EM-ONIX u Lukavcu i pretpostavlja se da ga je donijela bujica rijeke Jale, a drugi NUS je pronađen u krugu rezervoara vode u Mosničkom potoku u Tuzli, a treća je na području općine Živinice.

Pronađeno minsko – eksplozivno sredstvo u Lukavcu je uklonjeno i danas će biti i uništeno, a u toku dana se očekuje uklanjanje i uništavanje preostalih predmeta.

U okviru redovnih aktivnosti

„A“ Tim civilne zaštite iz Policijske stanice Zapad preuzeo ranije deponovana neeksplodirana ubojna sredstva i izvršio uništavanje na području općine Banovići.

„B“ Tim civilne zaštite – Dvojica pripadnika tima sa terenskim vozilom bili na raspolaganju Opštinskim štabovima civilne zaštite Sapna i Banovići

 Stanje sigurnosti

(stanje javnog reda i mira, kriminaliteta i sigurnosti u saobraćaju na području Tuzlanskog kantona)Javni red i mir na području Tuzlanskog kantona je narušen 3 puta (Banovići, Gradačac, Tuzla)

Evidentirano je 6 krivičnih dijela (3 teške krađe, 2 krađa, 1 samovlašće) Prema informacijama iz MUP-a TK, niti jedno krivično djelo nije u vezi sa pojavom klizišta.

Evidentirane 6  saobraćajne nezgode  (1 lice zadobilo je teške, 4 lica su zadobila lake tjelesne povrede, a za jedno lice ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda)

Evidentirana su 4 ostala događaja.

Radnik obezbjeđenja rezervoara vode u Tuzli u ulici 9. maja (Mosnički potok), prijavio da se u krugu rezervoara nalazi tromblonska mina.Zdravstvena situacija

(higijensko – epidemiološka situacija na području Tuzlanskog kantona i preporuke)

Tokom protekla 24 sata na UKC Tuzla nije bio slučajeva koji su hospitalizirani kao posljedica klizišta ili poplava na području našeg kantona.Snabdijevanje građana vodom i električnom energijomStanje elektroenergetskih objekata na području Tuzlanskog kantona je normalizovano.

Bez napajanja električnom energijom ostalo je još samo 15 kupaca na području sa aktivnim klizištima i to u opštini Tuzla 6 kupaca u naseljima Toromanovići i Cviljevina i 9 kupaca naselju Crno Blato.Aktivnosti

(sjednice Kantonalnog štaba civilne zaštite, zajednički sastanci sa općinskim službama civilne zaštite i koordinatorima za deminiranje, sastanci na nivou Kantona vezani za zaštitu i spašavanje, važniji događaji iz oblasti deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava, vježbe i obuka stanovništva, nabavka opreme i sl.)

 

PREPORUKA GRAĐANIMA:

Molimo sve građane da, kako bi se prevenirale neželjene posljedice, poštuju preporuke ovlaštenih službenika civilne zaštite i da se pridržavaju njihovih uputa. Ovo se posebno odnosi na preporuke i pozive za napuštanje stambenih objekata i eventualnu evakuaciju.

Ukoliko niste sigurni u ispravnost vode, vodu je prije korištenja neophodno prokuhavati i to da voda kuha barem jednu minutu.

Građani se pozivaju da se bez potrebe ne kreću plavnim područjima jer postoji mogućnost njihove lične kontaminacije. Prilikom čišćenja prostorija koje su bile poplavljene potrebno je iste prije svega mehanički očistiti i odstraniti naneseni mulj, zatim zidove i plavljeno područje oprati čistom vodom i deterdžentom, a nakon čega je prostor potrebno dezinficirati sredstvima predviđenim za ove namjene.

Na poplavom zahvaćenom području mogu se naći i uginule životinje. Obzirom da ovi leševi mogu biti izvorišta zaraze, pozivamo građane da leševe životinja ne diraju, te da o pronalasku obavijeste nadležne službe, koje će leševe životinja propisno zbrinuti.

Zbog mogućnosti povrijeđivanja tokom čišćenja prostora, apleujemo na sve građane da poduzmu sve neophodne mjere lične zaštite (korištenje rukavica i druge HTZ opreme). U slučajevima povrede neophodno je da se povrijeđena lica jave nadležnoj zdrastvenoj ustanovi radi provođenja antitetanusne zaštite.

Također, prilikom raščišćavanja postoji i mogućnost od kontakta sa gmizavcima i glodarima te je potrebno izbjegavati svaki takav kontakt, a u slučaju ujeda u što kraćem roku u najbližoj zdravstvenoj ustanovi provesti antiviperičnu zaštitu.

Pozivaju se građani koji uoče bilo kakve sumnjive aktivnosti, odnosno vršenje bilo kakvih krivičnih djela, posebno u područjima pogođenih poplavama i klizištima da takve aktivnosti prijave službenicima policije na besplatni broj 122.

AKTUELNO.BA

Komentari

Komentara