Izmjene zakonske regulative o osnovnom i srednjem obrazovanju i odgoju u Tuzlanskom kantonu

Menprom

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Razlog donošenja Zakona je usklađivanje odredbi trenutno važećeg Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, odgovarajućim odredbama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, te potreba popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Zakona.

Reha Centar

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju Tuzlanskog kantona. U dosadašnjoj primjeni Zakona uočeni su određeni nedostaci i nedorečenosti. Kako bi se uočeni nedostaci i nejasnoće otklonili potrebno je izvršiti popunjavanje pravnih praznina i jasno definisati pojedine članove samog Zakona.

Ovo se odnosi se posebno na definisanje školskih sportskih društava, definisanje nekih od nadležnosti Pedagoškog zavoda (predlaganje Pedagoških standarda i normativa, provođenje školskih takmičenja, realizaciju stručnog usavršavanja uposlenika, provođenje eksterne mature, edukacija menadžmenta škola, davanje mišljenja za upotrebu udžbenika itd.), definisanje organizacije nastave u školi (nadoknada nastave, opterećenje učenika, školski kalendar i sl.), definisanje prelaska učenika iz jednog obrazovnog programa u drugi, definisanje administrativno-finansijskih radnika, sekretara i pomoćno-tehničkog osoblja, otklanjanje nejasnoća vezanih za prijem zaposlenika, izmjene odredbi vezanih za obrazovanje učenika u gimnaziji, preciziranje profila i stručne spreme nastavnika, definisanje i preciziranje odredbi vezanih za Aktiv direktora i td.

Sa oba navedena prijedloga zakona Vlada, između ostalog želi u znatnoj mjeri depolitizovati sistem obrazovanja u našem kantonu, omogućiti jednostavnije zbrinjavanje tehnološkog viška između osnovnih i srednjih škola i obrnuto, te omogućiti upis učenika u srednje škole po osnovu uspjeha u učenju i eksterne mature u osnovnim školama.

Zakoni će Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje razmatranje i usvajanje biti upućeni po hitnoj proceduri.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara